Provera nove e‑pošte

Možete isplanirati da Windows pošta automatski proverava novu e‑poštu ili možete ručno proveravati novu e‑poštu. Ručno proveravanje je korisno ukoliko ne želite da čekate sledeću planiranu proveru novih poruka od strane programa Windows pošta ili ukoliko koristite pozivno umrežavanje da biste se povezali sa Internetom i ne želite da se Windows pošta poveže automatski.

Prikaži sve

Automatska provera nove e‑pošte

  1. Otvorite program Windows pošta tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows pošta.

  2. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.

  3. Izaberite karticu Opšte postavke, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Proveri nove poruke svakih X minuta.

  4. Da biste promenili koliko često Windows pošta proverava nove poruke, unesite broj između 1 i 480 u polje Proveri nove poruke svakih X minuta.

Ručna provera nove e‑pošte

  1. Otvorite program Windows pošta tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows pošta.

  2. U meniju Alatke, postavite pokazivač na stavku Pošalji i primi, a zatim izaberite stavku Pošalji i primi sve.

    Windows pošta će poslati sve e‑poruke u otpremnom poštanskom sandučetu i preuzeti sve nove e‑poruke.

Saveti

  • Da biste proverili e‑poštu bez slanja pošte u prijemnom poštanskom sandučetu, u meniju Alatke postavite pokazivač na stavku Pošalji i primi, a zatim izaberite stavku Primi sve.

  • Da biste onemogućili automatsko preuzimanje nove e‑pošte, u meniju Alatke izaberite stavku Opcije, a zatim na kartici Opšte postavke opozovite izbor u polju za potvrdu Proveri nove poruke svakih X minuta.