Kada na računaru dođe do hardverskih ili softverskih problema — na primer, ako program prestane da radi ili da se odaziva— Windows kreira izveštaj o problemu na osnovu kojeg možete da proverite da li postoji rešenje. U svakom trenutku možete proveriti da li postoje rešenja ili možete da podesite Windows da automatski proveri da li ona postoje. Za više informacija pogledajte odeljak Izveštavanje o problemima i automatska provera postojanja rešenja.

Provera postojanja rešenja za problem korišćenjem kontrolne table

  1. Otvorite opciju „Izveštaji o problemima i rešenja“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Izveštaji o problemima i rešenja.

  2. Izaberite stavku Proveri da li ima novih rešenja.

    Windows će vas obavestiti da li postoje koraci koje možete da preduzmete da biste rešili probleme na računaru.

Napomena

  • Neke probleme i rešenja može prikazati i popraviti samo administrator. Prijavite se koristeći nalog administratora da biste prikazali te probleme.