Proveravanje nivoa mastila u štampaču

Ako su odštampani primerci nejasni, mutni ili nepotpuni, možda je nivo mastila nizak. U sistemu Windows ne postoji univerzalni metod za proveravanje nivoa mastila jer se on razlikuje od štampača do štampača. Pogledajte informacije koje ste dobili sa štampačem da biste saznali kako da proverite nivo mastila u štampaču.

Ako sumnjate da je nivo mastila nizak, korisno je da odštampate probnu stranicu pre nego što pokušate da odštampate nešto drugo. Ako se crna ili druge boje ne štampaju (ili se ništa ne štampa), štampač je možda ostao bez mastila, možda mu je potrebno čišćenje ili je u pitanju problem u hardveru ili upravljačkom programu. Za dodatnu pomoć pogledajte informacije koje ste dobili sa štampačem ili posetite Web lokaciju proizvođača.