Možete odabrati sliku koja će biti povezana sa vašim korisničkim nalogom i prikazana na ekranima ili menijima koji prikazuju vaše korisničko ime, kao što je ekran dobrodošlice ili meni „Start“.

  1. Otvorite opciju „Korisnički nalozi“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Korisnički nalozi i porodična bezbednost (ili tako što ćete izabrati stavku Korisnički nalozi ako ste povezani sa mrežnim domenom), a zatim izabrati stavku Korisnički nalozi.

  2. Kliknite na dugme Promeni svoju sliku.

  3. Izaberite sliku koju želite da koristite, a zatim izaberite stavku Promeni sliku.
    – ili –
    Ako želite da koristite sopstvenu sliku, kliknite na dugme Pronađi još slika, krećite se do slike koju želite da koristite, izaberite sliku, a zatim kliknite na dugme Otvori.