Izbor teksta koji će narator čitati naglas

Narator naglas čita tekst koji se pojavljuje na ekranu i opisuje radnu površinu i sve prozore koje ste otvorili. Možete ga podesiti i da čita naglas ono što otkucate, kao i da najavljuje događaje koji se odvijaju na ekranu (kao što su dijalozi koji se pojavljuju).

Narator nije dostupan na svim jezicima. Ako dole navedeni koraci ne funkcionišu, narator nije dostupan za vaš jezik.

Izbor teksta koji narator uvek čita

 1. Otvorite naratora tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku Pribor, izabrati stavku Jednostavan pristup, a zatim izabrati stavku Narator.

 2. U polju Glavne postavke naratora izvršite neku od sledećih radnji:

  • Da biste čuli ono što otkucate, potvrdite izbor u polju za potvrdu Eho pritisaka tastera korisnika.

  • Da biste čuli događaje u pozadini, poput obaveštenja, potvrdite izbor u polju za potvrdu Najavi sistemske poruke.

  • Da biste čuli najavu kada se ekran pomeri, izaberite polje za potvrdu Najavljivanje obaveštenja o pomeranju.

Izbor određenih stavki koje će narator čitati

 1. Otvorite naratora tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku Pribor, izabrati stavku Jednostavan pristup, a zatim izabrati stavku Narator.

 2. Koristite tasterske prečice u sledećoj tabeli da biste odredili koji tekst želite da narator čita.

  Koristite ovu tastersku prečicu Za izvršavanje sledeće radnje
  Koristite ovu tastersku prečicu

  CTRL+SHIFT+ENTER

  Za izvršavanje sledeće radnje

  Dobijanje informacija o trenutnoj stavci

  Koristite ovu tastersku prečicu

  CTRL+SHIFT+RAZMAKNICA

  Za izvršavanje sledeće radnje

  Čitanje celog izabranog prozora

  Koristite ovu tastersku prečicu

  CTRL+ALT+RAZMAKNICA

  Za izvršavanje sledeće radnje

  Čitanje rasporeda izabranog prozora

  Koristite ovu tastersku prečicu

  ALT+HOME

  Za izvršavanje sledeće radnje

  Dobijanje informacija o trenutnoj stavci

  Koristite ovu tastersku prečicu

  ALT+END

  Za izvršavanje sledeće radnje

  Dobijanje rezimea trenutne stavke

  Koristite ovu tastersku prečicu

  INSERT+SHIFT+G

  Za izvršavanje sledeće radnje

  Čitanje opisa zavisnih elemenata trenutno izabranog elementa

  Koristite ovu tastersku prečicu

  INSERT+CTRL+G

  Za izvršavanje sledeće radnje

  Čitanje opisa nezavisnih elemenata koji se graniče sa trenutno izabranim elementom

  Koristite ovu tastersku prečicu

  INSERT+CTRL+HOME

  Za izvršavanje sledeće radnje

  Ulaženje u režim navigacije „Virtuelni meni“ koji vam dozvoljava da pristupite komandama naratora bez prebacivanja iz programa u kojem trenutno radite

  Koristite ovu tastersku prečicu

  CTRL

  Za izvršavanje sledeće radnje

  Zaustavljanje naratora prilikom čitanja teksta

  Koristite ovu tastersku prečicu

  INSERT+Q

  Za izvršavanje sledeće radnje

  Premeštanje izabranog teksta na početak prethodnog obrasca teksta

  Koristite ovu tastersku prečicu

  INSERT+W

  Za izvršavanje sledeće radnje

  Premeštanje izabranog teksta na početak sledećeg obrasca teksta

  Koristite ovu tastersku prečicu

  INSERT+E

  Za izvršavanje sledeće radnje

  Premeštanje izabranog teksta na početak trenutnog obrasca teksta

  Koristite ovu tastersku prečicu

  INSERT+R

  Za izvršavanje sledeće radnje

  Premeštanje izabranog teksta na kraj trenutnog obrasca teksta

  Koristite ovu tastersku prečicu

  INSERT+F2

  Za izvršavanje sledeće radnje

  Izbor celog teksta sa trenutnim obrascem teksta

  Koristite ovu tastersku prečicu

  INSERT+F3

  Za izvršavanje sledeće radnje

  Čitanje trenutnog znaka

  Koristite ovu tastersku prečicu

  INSERT+F4

  Za izvršavanje sledeće radnje

  Čitanje trenutne reči

  Koristite ovu tastersku prečicu

  INSERT+F5

  Za izvršavanje sledeće radnje

  Čitanje trenutnog reda

  Koristite ovu tastersku prečicu

  INSERT+F6

  Za izvršavanje sledeće radnje

  Čitanje trenutnog pasusa

  Koristite ovu tastersku prečicu

  INSERT+F7

  Za izvršavanje sledeće radnje

  Čitanje trenutne stranice

  Koristite ovu tastersku prečicu

  INSERT+F8

  Za izvršavanje sledeće radnje

  Čitanje trenutnog dokumenta