Kada se prvi put povežete sa mrežom, morate da odaberete mrežnu lokaciju. Time se automatski podešavaju odgovarajuće postavke zaštitnog zida za tip mreže sa kojom se povezujete. Ako se povezujete sa mrežama na različitim lokacijama (na primer, mreža kod kuće, u lokalnom kafeu ili na radnom mestu), biranje mrežne lokacije može pomoći da osigurate da je računar uvek podešen na odgovarajući nivo bezbednosti.

Postoje tri mrežne lokacije: Kuća, posao i javno mesto.

Kuća ili posao

Odaberite jednu od ovih lokacija za kućne ili male kancelarijske mreže kada poznajete ljude i uređaje na mreži i imate poverenja u njih. Otkrivanje mreže, koje vam dozvoljava da vidite druge računare i uređaje na mreži i dozvoljava drugim korisnicima na mreži da vide vaš računar, je uključeno po podrazumevanoj vrednosti. Za više informacija pogledajte odeljak Šta je otkrivanje mreže?

Javno mesto

Odaberite ovu lokaciju za mreže na javnim mestima (kao što su kafei ili aerodromi). Ova lokacija je dizajnirana tako da računar ne bude vidljiv za druge računare oko vas i pomaže u zaštiti računara od zlonamernog softvera sa Interneta. Otkrivanje mreže je isključeno za ovu lokaciju.

Napomena

  • Ako se na mreži nalazi samo jedan računar i znate da neće biti potrebno da delite datoteke ili štampače, najbezbedniji izbor je opcija „Javno mesto“.

Promena tipa mrežne lokacije

Ako je računar deo domena, nećete moći da promenite tip mrežne lokacije jer to kontroliše administrator mreže.

  1. Prijavite se na mrežu.

  2. Otvorite Centar za mrežu i deljenje tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Mreža i Internet, a zatim izabrati stavku Centar za mrežu i deljenje.

  3. Kliknite na dugme Prilagodi, a zatim izaberite stavku Javno (za mreže tipa „Javno mesto“) ili Privatno (za mreže tipa „Kuća“ ili „Posao“). Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  4. Kliknite na dugme Dalje, a zatim na dugme Zatvori.

Upozorenje

Zašto je kućna ili mala kancelarijska mreža bezbedna za povezivanje?

Da biste osigurali bezbednost povezivanja sa kućnom ili malom poslovnom mrežom, uverite se da ona ima sledeće:

  • Za bežične mreže, bežična veza šifrovana pomoću standarda Wired Equivalent Privacy (WEP) ili Wi-Fi Protected Access (WPA). (Za WPA, predviđen je WPA2.)

  • Za sve mreže, zaštitni zid ili drugi uređaj sa protokolom prevođenja mrežne adrese (NAT), koji je povezan između računara ili bežične bazne stanice i kablovskog ili DSL modema.

Za više informacija pogledajte odeljke Koji su različiti metodi za bezbednost bežične mreže? i Poboljšavanje bezbednosti mreže.

Na koji način Windows zaštitni zid utiče na mrežne lokacije

Lokacija „Javno mesto“ blokira pokretanje određenih programa i usluga da bi pomoglo zaštiti računara od neovlašćenog pristupa dok ste povezani sa mrežom na javnom mestu. Ako ste povezani sa mrežom „Javno mesto“ i Windows zaštitni zid je uključen, neki programi ili usluge možda će vas pitati da ih deblokirate (da im dozvolite da komuniciraju preko zaštitnog zida) tako da mogu pravilno da rade.

Kada deblokirate program, Windows zaštitni zid deblokiraće ga za svaku mrežu sa istim tipom lokacije kao mreža sa kojom ste trenutno povezani. Na primer, ako se povežete sa mrežom u kafeu i odaberete opciju „Javno mesto“ kao tip lokacije, a zatim deblokirate program za neposrednu razmenu poruka, taj program biće deblokiran za sve mreže na lokaciji „Javno mesto“.

Ako deblokirate više programa dok ste povezani sa javnom mrežom, razmislite o promeni mrežne lokacije u opciju „Kuća“ ili „Posao.“ Moglo bi biti sigurnije da promenite ovu mrežu koja utiče na sve javne mreže sa kojima ste povezani. Međutim, imajte na umu da će računar biti vidljiv za druge na mreži ako izvršite ovu izmenu.