Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o kodecima. Ako vaše pitanje nije ovde navedeno, pogledajte odeljak Windows Media Player - najčešća pitanja na mreži.

Prikaži sve

Šta je kodek?

Kodek je softver koji se koristi za komprimovanje ili dekomprimovanje datoteke digitalnih medija kao što je pesma ili video zapis. Windows Media Player i drugi programi koriste kodeke kako bi reprodukovali i kreirali datoteke digitalnih medija.

Na primer, kada pesmu sa audio CD-a ripujete na računar, Player koristi Windows Media Audio kodek kako bi pesmu komprimovao u kompaktnu WMA datoteku. Kada reprodukujete tu WMA datoteku (ili bilo koju WMA datoteku koja može da se reprodukuje kao sadržaj toka podataka sa Web lokacije), Player koristi Windows Media Audio kodek za dekomprimovanje datoteke kako bi muzika mogla da se reprodukuje preko zvučnika.

Koji kodeci su uključeni u Player?

Danas se koriste stotine audio i video kodeka. Neke je kreirao Microsoft, ali većinu kodeka su kreirala druga preduzeća, organizacije ili pojedinci. U Windows operativni sistem i Player podrazumevano su uključeni najpopularniji kodeci kao što su Windows Media Audio, Windows Media Video i MP3.

Međutim, nekada ćete želeti da reprodukujete sadržaj koji je komprimovan pomoću kodeka koji nije podrazumevano uključen u Windows ili Player (na primer, datoteku komprimovanu pomoću DivX video kodeka ili Ogg Vorbis audio kodeka). Pošto je Player proširiv, neophodne kodeke ćete u većini slučajeva moći da preuzmete sa Weba, besplatno ili uz naknadu. U nekim slučajevima Player može automatski da koristi kodeke koji su na računar instalirani sa drugim programima za reprodukciju i kreiranje digitalnih medija.

Neki kodeci su dostupni za preuzimanje sa Web stranice WMPlugins.com.

Zašto se prikazuje poruka koja me obaveštava da na računaru ne postoji kodek?

Ako dobijete poruku koja vas obaveštava da na računaru ne postoji kodek, verovatno pokušavate da reprodukujete, narežete ili sinhronizujete datoteku koja je komprimovana pomoću kodeka koji podrazumevano nije uključen u Windows ili Player. U većini slučajeva kodek koji nedostaje možete da preuzmete i instalirate ako kliknete na dugme Web pomoć u dijalogu poruke o grešci.

Kako da pronađem kodek?

Kada pokušavate da pronađete odgovarajući kodek za određenu datoteku, možete da koristite Web stranicu sa kodecima WMPlugins.com ili druge Web lokacije. Obično bi trebalo da počnete sa stranicom WMPlugins.com. Ako ne možete da pronađete kodek na lokaciji WMPlugins.com, moguće je da kodek koji tražite nije kompatibilan sa programom Player tako da možda nećete moći da koristite Player za reprodukovanje te datoteke.

Budite pažljivi kada instalirate kodeke koji nisu navedeni na lokacijama WMPlugins.com ili Microsoft.com, npr. besplatne pakete kodeka dostupne na Internetu za koje se tvrdi da uključuju kodeke raznih preduzeća ili organizacija. Poznato je da u slučaju nekih komponenti u ovim paketima kodeka postoje nekompatibilnosti koje mogu da izazovu ozbiljne probleme sa reprodukcijom u programu Player i drugim programima za reprodukciju, da dovedu do oštećenja sistema i otežaju da Microsoft podrška dijagnostikuje i reši probleme sa reprodukcijom. Iz ovih razloga preporučujemo da ne instalirate ove pakete kodeka i da ih uklonite ukoliko ste ih instalirali i imate problema sa programom Player. Instalirajte samo kodeke, filtere ili programske dodatke iz pouzdanih, ovlašćenih izvora kao što je Web lokacija zvaničnog dobavljača. Čak i u tom slučaju, mnogi dobavljači kodeka nude minimalnu korisničku podršku. Pre instalacije digitalnih medijskih komponenti, podesite sistemsku tačku vraćanja. Tačka vraćanja vam omogućava da vratite originalnu konfiguraciju sistema, ako je to potrebno.

Ako u programu Windows Media Player dobijete poruku da na računaru nedostaje kodek, verovatno pokušavate da reprodukujete, narežete ili sinhronizujete datoteku koja je komprimovana pomoću kodeka koji nije uključen u Windows ili u Player po podrazumevanoj vrednosti. U većini slučajeva kodek koji nedostaje možete da preuzmete i instalirate ako kliknete na dugme Web pomoć u dijalogu poruke o grešci.

Ako znate ime ili ID kodeka (poznat kao FourCC identifikator za video kodeke ili WaveFormat identifikator za audio kodeke), pokušajte da pretražite Internet. (ID kodeka može biti prikazan u rezultatima pretrage na stranici WMPlugins.com ako Player može da identifikuje koji kodek nedostaje.)

Šta su uređaji za kodiranje i dekodiranje?

Kodek može da se sastoji od dve komponente: uređaja za kodiranje i uređaja za dekodiranje. Uređaj za kodiranje obavlja funkciju komprimovanja (kodiranja), a uređaj za dekodiranje obavlja funkciju dekomprimovanja (dekodiranja).

U neke kodeke su uključene obe komponente, a u neke samo jedna od njih.

Šta je DVD dekoder?

DVD dekoder je drugi naziv za MPEG-2 dekoder. Sadržaj DVD-Video diska je kodiran u MPEG-2 formatu, kao i sadržaj DVR-MS datoteka (TV emisije snimljene od strane korporacije Microsoft) i nekih AVI datoteka. Da biste u programu Player mogli da reprodukujete ove stavke, na računaru mora biti instaliran kompatibilan DVD dekoder.

Ako računar ima DVD jedinicu, na njemu je verovatno već instaliran DVD dekoder. Međutim, ako vidite poruku o grešci koja ukazuje na to da vam nedostaje kompatibilan DVD dekoder, kliknite na dugme Web pomoć u dijalogu poruke o grešci da biste utvrdili kako možete da ga nabavite.

Zašto na poslu ne mogu da reprodukujem datoteku koju mogu da reprodukujem kod kuće?

Ovo može da se desi ako na računaru na poslu nisu instalirani isti kodeci kao na računaru kod kuće.

Na primer, ako na računaru na poslu pokušate da reprodukujete DVD-Video disk ili DVR-MS datoteku, a na njemu nije instaliran DVD dekoder, nećete moći da reprodukujete tu stavku sve dok na računar na poslu ne instalirate kompatibilan DVD dekoder.

Imajte na umu da administrator sistema na poslu može da pomoću smernica grupe spreči Player da automatski preuzme kodeke koji nedostaju ili da vas spreči da ručno instalirate nove kodeke.

Instalirao sam kodek koji nedostaje, ali još uvek ne mogu da reprodukujem datoteku. Zašto?

Kodeci mogu da budu napisani za 32-bitne ili 64-bitne sisteme. Ako koristite 64-bitnu verziju operativnog sistema Windows, neophodno je da instalirate 64-bitne kodeke. Ako, na primer, na 64-bitnom operativnom sistemu instalirate 32-bitni kodek, Player neće moći da reprodukuje datoteke koje zahtevaju taj kodek.

Imajte na umu da je većina starijih kodeka dostupna samo u 32-bitnim verzijama. Ako dobavljač kodeka ne navede da je on 32-bitni ili 64-bitni, onda je kodek verovatno 32-bitni. Za više informacija obratite se dobavljaču kodeka.

Kako da znam koji kodeci su instalirani na računaru?

Ako je potrebno da vidite listu komponenti i kodeka programa Windows Media Player koji su instalirani na računaru, uradite sledeće:

 1. U meniju Pomoć izaberite stavku Osnovni podaci o programu Windows Media Player.

  Ako meni Pomoć nije vidljiv, prikažite klasične menije.

 2. U dijalogu Osnovni podaci o programu Windows Media Player kliknite na dugme Informacije o tehničkoj podršci.

  Web pregledač će otvoriti stranicu koja sadrži informacije o srodnim binarnim datotekama, kodecima, filterima, programskim dodacima i uslugama koji su instalirani na računaru. Osoba iz tehničke podrške će moći da iskoristi ove detaljne informacije kako bi vam pomogla u rešavanju problema na računaru.

Kako mogu da znam koji je kodek korišćen za komprimovanje datoteke?

Ne postoji potpuno pouzdan način da se ovo uradi, ali najbolje opcije su sledeće:

 • Da biste utvrdili koji je kodek korišćen sa određenom datotekom, reprodukujte datoteku u programu Player, ako je to moguće. Dok se datoteka reprodukuje, kliknite desnim tasterom miša na datoteku u biblioteci, a zatim izaberite stavku Svojstva. Na kartici Datoteka pogledajte odeljke Audio kodek i Video kodek.

 • Koristite alatku za identifikaciju kodeka koju nije proizveo Microsoft. Na Internetu je dostupno nekoliko njih.

Da li su kodeci i formati datoteka isto?

Ne, iako mogu biti zbunjujući jer ponekad imaju isto ime. O formatu datoteke možete razmišljati kao o tipu kontejnera. Unutar kontejnera nalaze se podaci koji su komprimovani pomoću određenog kodeka. Na primer, format datoteke kao što je Windows Media Audio sadrži podatke koji su komprimovani korišćenjem Windows Media Audio kodeka. Međutim, format datoteke kao što je Audio Video Interleaved (AVI) može da sadrži podatke koji su komprimovani nekim od različitih kodeka, uključujući MPEG-2, DivX ili XviD kodeke. AVI datoteke takođe mogu da sadrže podatke koji nisu komprimovani nijednim kodekom. Zbog toga ćete možda moći da reprodukujete neke AVI datoteke, a druge ne, u zavisnosti od toga koji su kodeci korišćeni za komprimovanje datoteke i koje kodeke imate instalirane na računaru. Iz istog razloga, možda ćete moći da reprodukujete zvučni deo AVI datoteke, ali ne i video deo.

Kako mogu da utvrdim u kom formatu je datoteka?

Format datoteke možda ćete moći da utvrdite tako što ćete pogledati oznaku tipa datoteke (na primer, .wma, .wmv, .mp3 ili .avi). Međutim, ovaj pristup ima ograničenja. Mnogi programi kreiraju datoteke sa prilagođenim oznakama tipa datoteke. Svako može da preimenuje datoteku bez promene formata datoteke. Na primer, datoteka sa oznakom tipa datoteke .mpg ili .dvr-ms najčešće je samo AVI datoteka koja je komprimovana pomoću neke verzije MPEG video kodeka.

Da li Player uvek pokušava da automatski preuzme kodeke?

To zavisi od nekoliko faktora. Da biste se uverili da Player može da pokuša da automatski preuzme kodeke, morate imati pristup Internetu dok reprodukujete datoteku, a nivo Internet bezbednosti bi trebalo da bude postavljen na opciju Srednji. Pored toga, morate da se prijavite kao administrator ili član administratorske grupe. Na kraju uradite sledeće u programu Windows Media Player:

 1. Kliknite na strelicu ispod kartice Reprodukuje se i izaberite stavku Više opcija.

 2. Na kartici Player potvrdite izbor u polju za potvrdu Automatski preuzmi kodeke.

  Ako Player koristite u radnom okruženju kojim upravlja administrator mreže, možda nećete moći da preuzimate i instalirate softver sa Weba.