Postavke za upravljanje bojama: najčešća pitanja

Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o upravljanju bojama. Dodatne informacije o upravljanju bojama možete pronaći na Web lokaciji Microsoft Image Color Management.

Prikaži sve

Šta je upravljanje bojama?

Upravljanje bojama je sistem koji se brine o tome da prikaz boja svuda bude zadovoljavajući—uključujući uređaje kao što su monitor ili štampač.

Zašto je potrebno upravljanje bojama?

Različiti uređaji imaju različite karakteristike i mogućnosti prikaza boja. Monitori, na primer, ne mogu da prikažu isti skup boja kao štampač. Razlog su potpuno različiti procesi koji ovi uređaji koriste da prikažu sadržaj u boji. Skeneri i fotoaparati takođe imaju različite karakteristike boja. Čak i razni programi ponekad drugačije tumače i obrađuju boje. Bez sistema za usaglašavanje i upravljanje bojama ista slika bi izgledala drugačije na svakom od ovih uređaja. Izgled sadržaja u boji zavisi i od uslova u kojima se prikazuje (na primer od ambijentalnog osvetljenja). To je zbog toga što se ljudsko oko različito navikava na različite uslove, čak i pri gledanju iste slike.

Zbog toga, sistem za upravljanje bojama održava vezu među bojama unutar obojenog sadržaja i omogućava zadovoljavajući prikaz na uređajima sa različitim mogućnostima za prikazivanje boja i u različitim uslovima prikazivanja. To zahteva da sistem za upravljanje bojama reguliše odnos između karakteristika uređaja i uslova u kojima se sadržaj prikazuje, kako bi rezultat bio prihvatljiv.

Šta su profili boje?

Profil boje je datoteka u kojoj su opisane karakteristike boje određenog uređaja dok se nalazi u određenom režimu rada. Profili takođe mogu da sadrže dodatne informacije koje definišu uslove u kojima se sadržaj prikazuje ili metodi mapiranja opsega boja. Zajedno sa sistemom za upravljanje bojama, profili boje obezbeđuju da se sadržaj u boji prikaže na zadovoljavajući način, bez obzira na uređaj ili uslove prikazivanja. Kada se na računar doda novi uređaj, profil boje za taj uređaj obično se automatski instalira.

Šta je prostor boje?

Prostor boje je trodimenzionalni model na kome su dati grafikoni nijanse, vrednosti i hromata boje koji predstavljaju mogućnosti prikazivanja boja nekog uređaja.

Kada je potrebno promeniti postavke za upravljanja bojama?

Pošto podrazumevane postavke za upravljanje bojama obično daju zadovoljavajuće rezultate, ove postavke bi trebalo da promenite samo u slučaju nekih posebnih zahteva koji nisu obuhvaćeni trenutnim postavkama. Zbog toga ove opcije obično koriste samo profesionalci.

Možda ćete želeti da promenite postavke za upravljanje bojama ako želite da izvršite neku od sledećih radnji:

 • Dodate ili uklonite profil boje.

 • Dodelite drugi profil boje nekom od uređaja.

 • Promenite podrazumevani profil boje za neki od uređaja.

 • Promenite podrazumevani plan vizuelizacije ili podrazumevani prostor boje.

Gde se mogu promeniti postavke za upravljanje bojama?

Postavke za upravljanje bojama mogu se promeniti u kontrolnoj tabli izborom opcije „Upravljanje bojama“.

 • Otvorite opciju „Upravljanje bojama“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Hardver i zvuk, a zatim izabrati stavku Upravljanje bojama.

Kako se dodaje profil boje za neki od uređaja?

Profili boje se obično dodaju automatski tokom instalacije novih uređaja. Profile boje možete dodati i korišćenjem alatki za upravljanje bojama kao što je kalibracioni uređaji za monitore. Zbog toga profili za vaše uređaje verovatno već postoje. Međutim, ako je potrebno da instalirate novi profil, izvršite ove korake:

 1. Otvorite opciju „Upravljanje bojama“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Hardver i zvuk, a zatim izabrati stavku Upravljanje bojama.

 2. Izaberite karticu Profili i kliknite na dugme Dodaj.

 3. Izaberite novi profil boje i kliknite na dugme Otvori. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Zbog čega uređaj ima više od jednog profila boje?

Profil boje predstavlja karakteristike boje određenog uređaja u određenom stanju. Svakoj promeni koja dovodi do promena ponašanja boja uređaja trebalo bi dodeliti poseban profil. Pored toga, profili se mogu optimizovati za različite vrste projekata. Na primer, štampač može imati nekoliko profila od kojih je svaki dizajniran za različitu vrstu papira ili mastila.

Šta je WCS?

WCS, skraćenica za sistem boja sistema Windows, predstavlja napredno upravljanje bojama koje podržavaju najnovije verzije sistema Windows. Iako podržava profil za upravljanje bojama zasnovan na ICC–u (Međunarodni konzorcijum za boje), WCS pruža napredne mogućnosti koje se ne mogu pronaći u postojećim ICC sistemima za upravljanje bojama.

Zašto postavke za upravljanje bojama uključuju stavke i za WCS i za ICC profile?

Windows i dalje podržava i WSC i ICC profile kako bi vam pružio veliki broj mogućnosti za prilagođavanje opcija za upravljanje bojama i tok rada sa bojama.

Kako se vrši izbor profila za pridruživanje nekom uređaju?

Ako je instalirano više profila za uređaj, možete odrediti koji ćete profil koristiti za određeni projekat. Da biste to uradili:

 1. Otvorite opciju „Upravljanje bojama“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Hardver i zvuk, a zatim izabrati stavku Upravljanje bojama.

 2. Izaberite karticu Uređaji, a zatim izaberite profil koji želite da koristite.

  Kliknite na dugme Postavi kao podrazumevano da biste ovaj profil postavili za podrazumevani profil za ovaj uređaj.

Napomena

 • U programu za obradu slika ili grafike takođe možete odabrati profile boje. Promena profila u programu obično utiče samo na taj program. Ako nije drugačije naznačeno u drugom programu, koriste se podrazumevani profili za upravljanje bojama.

Na kartici „Više opcija“ u stavci „Upravljanje bojama“ vidi se postavka za „podrazumevani plan vizuelizacije“. Šta je plan vizuelizacije i da li je potrebno menjati njegovu podrazumevanu postavku?

Plan vizuelizacije određuje kako su boje (i shodno tome, prostor boja) predstavljene pri promeni sa jednog uređaja na drugi. Plan vizuelizacije se može predstaviti kao stil prikazivanja boja. To je pristup koji Windows koristi da bi odabrao pravu boju tokom prikaza ili štampanja.

Ako program ne odredi sopstveni plan vizuelizacije, možete odrediti podrazumevani plan vizuelizacije koji se koristi. Postoje četiri plana vizuelizacije koja su dovoljna za uobičajeno korišćenje. U zavisnosti od plana vizuelizacije, izgled slike se može malo razlikovati jer će Windows koristiti drugi opseg raspoloživih boja da bi prikazao sliku. Četiri najčešća plana vizuelizacije su:

Plan vizuelizacije Najčešća upotreba
Plan vizuelizacije

Perceptualni (fotografije)

Najčešća upotreba

Najbolji za fotografije. Kada se vrši konverzija boje sa prostora boje jednog uređaja na prostor boje drugog, odnosi među bojama su nepromenjeni.

Plan vizuelizacije

Relativno merenje boja (line art)

Najčešća upotreba

Najbolji plan u slučaju da je potrebno da se nekoliko boja tačno podudara, na primer pri prikazivanju logotipa. Ovaj plan je takođe najbolji izbor za poslednju fazu transformacije u prikazu pre štampanja. Boje koje ulaze u dozvoljeni prostor boja oba uređaja ostaju nepromenjene, ali može doći do promene drugih boja što dovodi do komprimovanog tona boje. Relativnim merenjem boje mapira se bela boja sa prostora boje izvornog uređaja na belu u prostor boje odredišnog uređaja.

Plan vizuelizacije

Apsolutno merenje boje (simuliranje papira)

Najčešća upotreba

Najbolji plan za poslednju fazu transformacije prilikom korekcije stranice kada želite da odrazite boju papira na konačnom proizvodu. Razlika između apsolutnog i relativnog merenja boje je u tome što apsolutno merenje boje ne mapira belu boju sa prostora boje izvornog uređaja na belu u prostoru boje odredišnog uređaja.

Plan vizuelizacije

Zasićenost (grafikoni)

Najčešća upotreba

Najbolji plan za primenu u poslovnoj grafici gde je jasnoća važnija od realističnog prikaza boja, na primer za poslovne grafikone. Kada se vrši konverzija boje sa prostora boje jednog uređaja na prostor boje drugog uređaja, nijanse ostaju nepromenjene ali se boje mogu promeniti.

Napomena

 • Kartica „Više opcija“ vam takođe dozvoljava da odredite mapiranje između mapiranja WCS opsega boje i četiri uobičajena plana vizuelizacije. U načelu, ove vrste mapiranja plana vizuelizacije treba menjati samo u slučaju da su instalirane nezavisne WCS komponente za mapiranje opsega boje koje želite da koristite umesto podrazumevanog WCS mapiranja opsega boje. Većina korisnika neće imati potrebe da menja ove postavke.