Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o komandnoj liniji.

Prikaži sve

Šta je to komandna linija?

Komandna linija je funkcija operativnog sistema Windows koja obezbeđuje ulaznu tačku za kucanje MS‑DOS (Microsoft Disk Operating System) komandi i drugih komandi na računaru. Najvažnija stvar koju treba znati jeste da kucanjem komandi možete da izvršavate zadatke na računaru bez korišćenja grafičkog interfejsa operativnog sistema Windows. Komandnu liniju obično koriste samo napredni korisnici.

Kada koristite komandnu liniju, termin komandna linija odnosi se i na desnu uglastu zagradu (>, poznatu i kao znak veće od) koja ukazuje na to da interfejs sa komandnom linijom može da prihvata komande. Druge važne informacije, kao što su direktorijum koji je trenutno u upotrebi (ili lokacija) gde će komanda biti izvršena, mogu da budu uključene kao deo komandne linije. Na primer, ako pokušate da otvorite prozor komandne linije i vidite C:\> komandnu liniju sa kursorom koji treperi sa desne strane znaka desne uglaste zagrade (>), znate da će komanda koju unesete biti izvršena na celoj C disk jedinici računara.

Kako da dođem do komandne linije?

Otvorite komandnu liniju tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku Pribor, a zatim izabrati stavku Komandna linija.

Koje komande mogu da pokrenem pomoću komandne linije?

Možete pokrenuti MS-DOS komande i druge komande na računaru.

Da biste prikazali listu uobičajenih komandi, na komandnoj liniji otkucajte help i pritisnite taster ENTER.

Da biste prikazali više informacija o svakoj od tih komandi, otkucajte helpime komande, pri čemu ime komande predstavlja ime komande o kojoj želite dodatne informacije.

Kako da promenim prozor komandne linije?

Možete da promenite izgled prozora komandne linije postavljanjem opcija komandne linije.

Postavljanje opcija komandne linije

 1. Otvorite komandnu liniju tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku Pribor, a zatim izabrati stavku Komandna linija.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na naslovnu traku i izvršite neku od sledećih radnji:

  • Da biste promenili postavke za sve prozore komandne linije, izaberite stavku Podrazumevane vrednosti.

  • Da biste promenili postavke za trenutni prozor komandne linije, izaberite stavku Svojstva.

 3. Izaberite željene opcije i kliknite na dugme U redu kada završite.

Kako da pokrenem komandu sa punim privilegijama?

Neke komande koje možete da pokrenete pomoću komandne linije zahtevaju pune ili administratorske privilegije. Da biste pokrenuli ove komande, možete koristiti komandu Pokreni kao administrator:

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“.
 2. U polju za pretragu otkucajte komandna linija.

 3. Na listi rezultata kliknite desnim tasterom miša na stavku Komandna linija i izaberite stavku Pokreni kao administrator. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Mogu li da prevlačim datoteke ili prečice u prozor komandne linije?

Prevlačenje datoteke ili prečice u prozor komandne linije nije podržano u ovoj verziji operativnog sistema Windows. Međutim, ako želite da u prozor komandne linije brzo unesete putanju do datoteke ili prečicu, možete koristiti komandu Kopiraj kao putanju.

Korišćenje komande „Kopiraj kao putanju“

 1. Otvorite komandnu liniju tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku Pribor, a zatim izabrati stavku Komandna linija.

 2. U zasebnom prozoru dođite do prečice ili datoteke čiju putanju želite da kopirate.

 3. Držite taster SHIFT i kliknite desnim tasterom miša na prečicu ili datoteku i izaberite stavku Kopiraj kao putanju.

 4. Pređite u prozor komandne linije, kliknite desnim tasterom miša na mestu na koje želite da unesete putanju i izaberite stavku Nalepi.