Poređenje NTFS i FAT sistema datoteka

Sistem datoteka je osnovna struktura koju računar koristi za organizovanje podataka na čvrstom disku. Ako instalirate novi čvrsti disk, potrebno je da ga podelite na particije i formatirate pomoću sistema datoteka pre nego što počnete sa skladištenjem podataka ili programa. U sistemu Windows postoje tri opcije sistema datoteka od kojih treba da odaberete jednu, a to su NTFS, FAT32 i stariji FAT koji se retko koristi (poznat i kao FAT16).

NTFS

NTFS je predviđeni sistem datoteka za ovu verziju sistema Windows. Ima mnoge prednosti nad ranijim sistemom datoteka FAT32, uključujući:

  • Mogućnost automatskog oporavka od nekih grešaka vezanih za disk, koju FAT32 nema.

  • Poboljšanu podršku za veće čvrste diskove.

  • Bolju bezbednost jer možete koristiti dozvole i šifrovanje da biste nekim korisnicima ograničili pristup određenim datotekama.

FAT32

FAT32 i FAT koji se manje koristi, upotrebljavani su u ranijim verzijama sistema Windows, uključujući Windows 95, Windows 98 i Windows Millennium Edition. FAT32 ne pruža bezbednost kao NTFS, tako da ukoliko imate FAT32 particiju ili volumen na računaru, svaki korisnik koji ima pristup vašem računaru moći će da pročita sve datoteke na njemu. FAT32 ima i ograničenja veličine. Ne možete kreirati FAT32 particiju koja je veća od 32 GB u ovoj verziji sistema Windows, a na FAT32 particiji ne možete uskladištiti datoteku koja je veća od 4 GB.

Osnovni razlog da koristite FAT32 je zbog toga što imate računar koji će ponekad koristiti Windows 95, Windows 98 ili Windows Millennium Edition, a u drugim slučajevima ovu verziju sistema Windows, koja je poznata kao multiboot konfiguracija. Ako je to slučaj, biće potrebno da na FAT32 ili FAT particiji instalirate raniji operativni sistem i da se uverite da je to primarna particija (ona na kojoj može da se nalazi operativni sistem). Sve dodatne particije kojima ćete pristupati pomoću ranijih verzija sistema Windows moraće takođe biti formatirane pomoću FAT32 sistema datoteka. Te ranije verzije sistema Windows mogu pristupiti NTFS particijama ili volumenima preko mreže, ali ne i na računaru.