Pomoću veze sa udaljenom radnom površinom, računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows možete pristupiti sa drugog računara koji radi pod operativnim sistemom Windows, a povezan je sa istom mrežom ili internetom. Na primer, sve programe, datoteke i mrežne resurse koje koristite na poslu možete koristiti sa kućnog računara kao da sedite za računarom na poslu.

Da biste se povezali sa udaljenim računarom, on mora biti uključen, mora imati mrežnu vezu, udaljena radna površina mora biti omogućena, morate imati mrežni pristup udaljenom računaru (to može biti putem interneta) i morate imati dozvolu za povezivanje. Da biste dobili dozvolu za povezivanje, morate biti na listi korisnika. Pre nego što započnete vezu, preporučujemo vam da potražite ime računara sa kojim se povezujete i uverite se da su veze udaljene radne površine dozvoljene kroz zaštitni zid.

Ako korisnički nalog ne zahteva lozinku za prijavljivanje, moraćete da dodate lozinku da biste mogli da pokrenete vezu sa udaljenim računarom.

Savet

 • Da biste pronašli prečicu za vezu sa udaljenom radnom površinom, kliknite na dugme StartDugme „Start“, izaberite stavku Svi programi ili Programi, a zatim izaberite stavku Pribor. Da biste brzo otvorili vezu sa udaljenom radnom površinom, otvorite meni „Start“, a zatim otkucajte termin mstsc u polju za pretragu.

Napomene

 • Vezu sa udaljenom radnom površinom ne možete koristiti da biste se povezali sa računarima koji rade pod operativnim sistemima Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic N ili Windows Vista Home Premium. Međutim, pomoću tih izdanja operativnog sistema Windows Vista možete da se povežete sa računarima koji rade pod drugim verzijama operativnog sistema Windows.

 • Vezu sa udaljenom radnom površinom ne možete da koristite za povezivanje sa računarima koji rade pod operativnim sistemom Windows XP Home Edition.

Prikaži sve

Dozvoljavanje daljinskih veza na računaru sa kojim želite da se povežete

 1. Otvorite opciju „Sistem“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Sistem.

 2. Izaberite stavku Postavke daljinske veze, a zatim izaberite jednu od tri opcije u okviru „Udaljena radna površina“. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 3. Kliknite na dugme Izaberi korisnike. Ako ste administrator na računaru, vaš trenutni korisnički nalog automatski će biti dodat na listu udaljenih korisnika i moći ćete da preskočite sledeća dva koraka.

 4. U dijalogu Korisnici udaljene radne površine kliknite na dugme Dodaj.

 5. U dijalogu Izbor korisnika i grupa uradite sledeće:

  • Da biste izabrali lokaciju za pretragu, kliknite na dugme Lokacije, a zatim izaberite lokaciju koju želite da pretražite.

  • U polju Unesite imena objekata za izbor, otkucajte ime korisnika koga želite dodate, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Ime će biti prikazano u dijalogu „Korisnici udaljene radne površine“ na listi korisnika.

Traženje imena udaljenog računara

 1. Na udaljenom računaru kliknite na dugme Start Dugme „Start“, izaberite stavku Kontrolna tabla, izaberite stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Sistem.
 2. U okviru Postavke imena računara, domena i radne grupe možete da pronađete ime računara, kao i puno ime računara ako se računar nalazi na domenu.

Administrator mreže vam takođe može dati ime računara.

Omogućavanje veza sa udaljenom radnom površinom preko Windows zaštitnog zida

Ako imate problem sa povezivanjem, zaštitni zid možda blokira veze sa udaljenom radnom površinom. Evo kako da promenite tu postavku na Windows Vista računaru. Ako koristite drugi zaštitni zid, proverite da li je port za udaljenu radnu površinu (obično 3389) otvoren.

 1. Na udaljenom računaru kliknite na Start, zatim kliknite desnim tasterom miša na stavku Računar.

 2. U kontekstualnom meniju izaberite stavku Svojstva .

 3. U oknu sa desne strane izaberite stavku Centar za bezbednost.

 4. Izaberite stavku Postavka zaštitnog zida.

 5. Izaberite stavku Promeni postavke, a zatim potvrdite u polju za potvrdu pored stavke Udaljena radna površina.

 6. Kliknite na dugme U redu da biste sačuvali promene.

Postavljanje lozinke za korisnički nalog

Vaš korisnički nalog mora imati lozinku da biste mogli da koristite udaljenu radnu površinu za povezivanje sa drugim računarom.

 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Kontrolna tabla.

 2. Kliknite dvaput na stavku Korisnički nalozi.

 3. Izaberite Promenite Windows lozinku u okviru Korisnički nalozi.

 4. Izaberite stavku Kreirajte lozinku za svoj nalog i pratite uputstva na ekranu.

Pokretanje udaljene radne površine sa računara na kojem želite da radite

 1. Otvorite vezu sa udaljenom radnom površinom tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku Pribor, a zatim izabrati stavku Veza sa udaljenom radnom površinom.

 2. U polju Računar otkucajte ime računara sa kojim želite da se povežete, a zatim kliknite na dugme Poveži se. (Ako želite, umesto imena računara možete otkucati i IP adresu).