Konverzija datoteka pre sinhronizacije u programu Windows Media Player: najčešća pitanja

Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o konverziji datoteka pre sinhronizacije u programu Windows Media Player. Ako vaše pitanje nije prikazano ovde, pogledajte odeljak Najčešća pitanja o programu Windows Media Player na mreži.

Prikaži sve

Da li je uvek potrebno konvertovati datoteke pre sinhronizacije?

Ne. Do konverzije dolazi samo ako uređaj zahteva konverziju datoteka na nivo kvaliteta i/ili format koji je optimizovan za reprodukciju na uređaju. Konverzija ne utiče na originalnu datoteku.

Da li mogu da isključim konverziju?

U slučaju nekih starijih uređaja, moguće je isključiti konverziju. Međutim, to nije moguće uraditi za uređaj koji podržava protokol Media Transfer Protocol (MTP) zato što MTP uređaj ispravno izveštava program Player o tome da li je konverzija potrebna kako bi se osiguralo da se na uređaju mogu reprodukovati datoteke. Ako imate uređaj za koji možete da isključite konverziju, imajte na umu da to može sprečiti reprodukciju datoteka na uređaju ili dovesti do neočekivanog ponašanja uređaja ako sinhronizujete datoteke koje premašuju mogućnosti uređaja. Zato bi trebalo da dozvolite konverziju datoteka pre sinhronizacije. Ako želite da isključite konverziju za uređaj koji to podržava, uradite sledeće:

 1. Kliknite na strelicu ispod kartice Sinhronizacija, postavite pokazivač na uređaj, a zatim izaberite stavku Dodatne opcije.

 2. Prikazuje se dijalog sa svojstvima za uređaj. Izaberite karticu Kvalitet, a zatim opozovite izbor u polju za potvrdu Konvertuj muziku, slike, video zapise i TV emisije po potrebi.

Mogu li da odaberem kvalitet datoteka koje se konvertuju?

Da. Obično bi trebalo da dozvolite programu Player da automatski izabere nivo kvaliteta da biste bili sigurni da će uređaj moći da reprodukuje datoteke. Ako želite da sinhronizujete datoteke sa uređajem na višem nivou kvaliteta, prvo pogledajte dokumentaciju uređaja da biste proverili koji nivo kvaliteta uređaj podržava. Takođe, imajte na umu da ako sinhronizujete datoteku koja ima nivo kvaliteta niži od onog koji ste naveli, datoteka će biti sinhronizovana na postojećem nivou kvaliteta (nivo kvaliteta se neće povećati). Da biste podesili nivo kvaliteta za konvertovane datoteke, uradite sledeće:

 1. Kliknite na strelicu ispod kartice Sinhronizacija, postavite pokazivač na uređaj, a zatim izaberite stavku Dodatne opcije.

 2. Prikazuje se dijalog sa svojstvima za uređaj. Izaberite karticu Kvalitet, a zatim izaberite postavke kvaliteta koje želite za muziku i video zapise. (Nije moguće navesti postavku kvaliteta za konverziju slika.) Stvarna brzina prenosa datoteke može se neznatno razlikovati od brzine prenosa koju izaberete.

Takođe možete da odaberete da Player koristi dodatnu snagu računara da bi povećao kvalitet konvertovanih video datoteka tako što ćete uraditi sledeće:

 1. Kliknite na strelicu ispod kartice Sinhronizacija i izaberite stavku Više opcija.

 2. Kliknite na dugme Više opcija.

 3. U dijalogu Opcije konverzije datoteka potvrdite izbor u polju za potvrdu Daj prednost kvalitetu nad brzinom pri konvertovanju video zapisa (produžava trajanje konverzije).

Postoji li neki način da se smanji vreme konverzije?

Da. Ako ste podesili uređaj za automatsku sinhronizaciju, možete da uključite konverziju u pozadini. Kada to uradite, sve datoteke koje je potrebno konvertovati da bi se mogle sinhronizovati biće konvertovane u pozadini, što smanjuje vreme potrebno za sinhronizaciju. Konverzija u pozadini je uključena za video datoteke po podrazumevanoj vrednosti. Da biste uključili konverziju u pozadini za audio datoteke, uradite sledeće:

 1. Kliknite na strelicu ispod kartice Sinhronizacija i izaberite stavku Više opcija.

 2. Kliknite na dugme Više opcija.

 3. U dijalogu Opcije konverzije datoteka potvrdite izbor u polju za potvrdu Dozvoli konverziju u pozadini za audio datoteke.

Kada je uključite, konverzija u pozadini će početi kada se ispune svi sledeći uslovi:

 • Player je uključen, a računar se nalazi u stanju mirovanja (nema unosa pomoću miša ili tastature) 10 minuta.

 • Uređaj nije povezan sa računarom. (Ako je uređaj povezan, Player će konvertovati i sinhronizovati datoteke.)

 • Računar je priključen na struju (ne radi na baterije).

Kada konverzija počne, možete ponovo da koristite računar. Player mora biti pokrenut dok traje konverzija, ali možete da ga smanjite u traku zadataka operativnog sistema Windows. Proces konverzije radi po prioritetu zauzetosti, što znači da konverzija koristi sav neiskorišćeni kapacitet procesora, ali ne bi trebalo da utiče na upotrebu računara. Konverzija će se zaustaviti kada se dogodi nešto od sledećeg:

 • Sve datoteke su konvertovane.

 • Zatvorite program Player.

 • Fascikla u kojoj se skladište konvertovane datoteke dostigne navedeni prostor na disku.

 • Računar pređe na napajanje baterijom (konverzija će se nastaviti kada ponovo priključite računar u struju).