Kopiranje datoteka na drugi računar

Windows možete koristiti za kopiranje datoteka sa računara na računar kada su oni povezani sa istom mrežom. Ako računari nisu povezani sa istom mrežom, nećete moći da sledite ove korake i moraćete da kopirate datoteke pomoću neke vrste prenosivog medijuma koji se može čitati na oba računara.

Morate znati ime računara na koji želite da kopirate datoteke. Ako ga ne znate, pitajte nekoga ko koristi taj računar ili idite do tog računara i potražite ime (ukoliko su vam potrebni, koraci za pronalaženje imena računara navedeni su u odeljku sa beleškama koji sledi u okviru ove teme pomoći).

  1. Na računaru koji na kome se nalaze datoteke koje želite da kopirate Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“. U polju za pretragu otkucajte dve obrnute kose crte (\\) iza kojih ćete otkucati ime računara na koji želite da kopirate datoteke (na primer, \\mojlaptop), a zatim pritisnite taster ENTER.

  2. Otvorite fasciklu na drugom računaru u koju želite da kopirate datoteke ili fascikle.

  3. Otvorite lokaciju na računaru koja sadrži datoteku ili fasciklu koju želite da kopirate.

  4. Prevucite datoteku ili fasciklu koju želite da kopirate na lokaciju na drugom računaru.

Napomene

  • Ako imate problema sa pristupom drugom računaru ili sa prikazivanjem fascikli na njemu, možda nemate odgovarajuće dozvole za deljenje. Za više informacija pogledajte odeljak Rešavanje problema sa zabranom pristupa pri otvaranju datoteka ili fascikli.

  • Ako je potrebno da saznate ime sopstvenog računara, sledite ove korake:

    1. Otvorite opciju „Sistem“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Sistem.

    2. Potražite ime računara u okviru stavke Postavke imena, domena i radne grupe računara.