Monitor koji treperi može da dovede do naprezanja oka i glavobolja. Možete smanjiti ili ukloniti treperenje povećavajući učestalost osvežavanja ekrana. Učestalost osvežavanja od bar 75 herca obično dovodi do manjeg treperenja.

Možda ćete morati da promenite rezoluciju ekrana pre nego što promenite učestalost osvežavanja, jer nije svaka rezolucija ekrana kompatibilna sa svakom učestalošću osvežavanja. Što je veća rezolucija, to treba da je veća učestalost osvežavanja.

Za više informacija o izboru najbolje učestalosti osvežavanja monitora pogledajte odeljak Dobijanje najboljeg prikaza na monitoru.

  1. Otvorite opciju „Postavke ekrana“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Izgled i personalizacija, izabrati stavku Personalizacija, a zatim izabrati stavku Postavke ekrana.

  2. Kliknite na dugme Više opcija za postavke.

  3. Izaberite karticu Monitor, a zatim izaberite novu učestalost osvežavanja. Monitoru će trebati nekoliko trenutaka da se podesi. Ako želite da zadržite izmene kliknite na dugme Primeni. Ako ne primenite promene u roku od petnaest sekundi, učestalost osvežavanja će se vratiti na prvobitne postavke.

Napomena

  • Promene učestalosti osvežavanja utiču na sve korisnike koji se prijavljuju na računar.