Ako zaboravite lozinku računara, možete koristiti disk za poništavanje lozinke da biste kreirali novu. Preporučujemo vam da kreirate disk za poništavanje lozinke kada kreirate lozinku, da ne biste izgubili pristup datotekama i informacijama.

Napomena

  • Disk za poništavanje lozinke može da se kreira samo za lokalne korisničke naloge. Ako se računar nalazi na domenu administrator mreže može da poništi vašu lozinku za prijavljivanje na domen.

Da biste dovršili ove korake, biće vam potreban prenosivi medij kao što je USB fleš disk ili CD.

  1. Otvorite opciju „Korisnički nalozi“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavke Kontrolna tabla, Korisnički nalozi i porodična bezbednost, a zatim izabrati stavku Korisnički nalozi.
  2. U levom oknu izaberite stavku Kreiraj disk za poništavanje lozinke i pratite uputstva. Postarajte se da disk za poništavanje lozinke čuvate na bezbednom mestu.