Kada kreirate prečicu do deljene fascikle ili računara na mreži (što se takođe naziva mapiranje mrežnog diska), do nje možete da stignete pomoću stavke „Računar“ ili programa Windows Explorer, a da pri tom ne morate da je svaki put tražite ili otkucate mrežnu adresu.

 1. Otvorite stavku „Računar“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Računar.

 2. U meniju Alatke izaberite stavku Mapiraj mrežnu disk jedinicu.

  Ako ne vidite meni „Alatke“, pritisnite taster ALT.

 3. Izaberite oznaku disk jedinice sa liste Disk jedinica.

  Možete da odaberete bilo koju dostupnu oznaku.

 4. U polju Fascikla otkucajte putanju do fascikle ili računara ili kliknite na dugme Potraži da biste pronašli fasciklu ili računar.

  Da biste se povezali svaki put kada se prijavite na računar, potvrdite izbor u polju za potvrdu Ponovo se poveži prilikom prijavljivanja.

 5. Kliknite na dugme Završi.

  Računar je sada povezan sa mrežnom disk jedinicom ili mapiran na nju.

Napomena

 • Ako ne možete da se povežete sa mrežnom disk jedinicom ili fasciklom, moguće je da je računar isključen ili da nemate ispravne dozvole. Ako ne možete da se povežete, obratite se administratoru mreže.

Možete i da kreirate prečice do lokacija na Internetu, kao što su Web lokacije ili FTP lokacije. Evo kako to da uradite:

 1. Otvorite stavku „Računar“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Računar.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na bilo koje mesto u fascikli, a zatim izaberite stavku Dodaj mrežnu lokaciju.

 3. Sledite korake u čarobnjaku da biste dodali prečicu do lokacije na mreži, Web lokacije ili FTP lokacije.

Napomena

 • StavkaLokacije na mreži zamenila je stavku Mrežna mesta u ovoj verziji operativnog sistema Windows.