Pomoću korisničkih naloga nekoliko osoba može lako da deli jedan računar. Svaka osoba može da ima zaseban korisnički nalog sa jedinstvenim postavkama i željenim opcijama, kao što su pozadina radne površine i jedinstvene boje. Korisnički nalozi takođe kontrolišu datoteke i programe kojima možete pristupati i koje tipove promena možete da vršite na računaru. Obično ćete želeti da kreirate standardne naloge za većinu korisnika računara.

Koraci koje treba da sledite će se razlikovati u zavisnosti od toga da li je računar na domenu ili u radnoj grupi. Da biste to saznali, pogledajte temu „Provera da li se računar nalazi u radnoj grupi ili na domenu“ u odeljku Kako se mreža kod kuće razlikuje od one na radnom mestu?

Prikaži sve

Moj računar je na domenu

 1. Otvorite alatku Microsoft Management Console tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, otkucati mmc u polju za pretragu, a zatim pritisnuti taster ENTER. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 2. U levom oknu alatke Microsoft Management Console izaberite stavku Lokalni korisnici i grupe.

  Ako ne vidite stavku „Lokalni korisnici i grupe“

  Ako ne vidite stavku „Lokalni korisnici i grupe“ to je verovatno zato što proširenje konzole nije dodato alatki Microsoft Management Console. Sledite ove korake da biste ga instalirali:

  1. U okviru Microsoft Management Console, u meniju Datoteka izaberite stavku Dodaj/ukloni proširenje konzole.

  2. Izaberite stavku Lokalni korisnici i grupe i kliknite na dugme Dodaj.

  3. Izaberite stavku Lokalni računar i kliknite na dugme Završi.

  4. Kliknite na dugme U redu.

 3. Izaberite fasciklu Korisnici.

 4. U meniju Radnja izaberite stavku Novi korisnik.

 5. Otkucajte odgovarajuće informacije u dijalogu, a zatim kliknite na dugme Kreiraj.

 6. Kada završite sa kreiranjem korisničkih naloga, kliknite na dugme Zatvori.

Moj računar je deo radne grupe

 1. Otvorite opciju „Korisnički nalozi“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavke Kontrolna tabla, Korisnički nalozi i porodična bezbednost, a zatim izabrati stavku Korisnički nalozi.
 2. Kliknite na stavku Upravljaj drugim nalogom. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 3. Kliknite na stavku Kreiraj novi nalog.

 4. Otkucajte ime koje želite da date korisničkom nalogu, izaberite tip naloga, a zatim izaberite stavku Kreiraj nalog.