Možete kreirati tasterske prečice da biste otvarali programe, što često može biti jednostavnije nego da otvarate programe pomoću miša ili drugog pokazivačkog uređaja. Pre nego što dovršite ove korake, uverite se da je kreirana prečica za program kojem želite da dodelite tastersku prečicu. Ako nije kreirana nijedna prečica, potražite fasciklu koja sadrži program, kliknite desnim tasterom miša na programsku datoteku, a zatim izaberite stavku Kreiraj prečicu da biste je kreirali.

  1. Pronađite prečicu do programa za koji želite da kreirate tastersku prečicu.

  2. Kliknite desnim tasterom miša na prečicu i izaberite stavku Svojstva.

  3. U dijalogu Svojstva prečice izaberite karticu Prečica, a zatim kliknite na polje Tasterska prečica.

  4. Pritisnite taster na tastaturi koji želite da koristite u kombinaciji sa tasterima CTRL+ALT (tasterske prečice automatski počinju sa tasterima CTRL+ALT), a zatim kliknite na dugme U redu.

    Sada možete da koristite tastersku prečicu da biste otvorili program kada koristite radnu površinu. Prečica će funkcionisati dok koristite neke od programa, iako možda neće raditi u nekim od programa koji imaju svoje tasterske prečice.

Napomene

  • U okviru Tasterska prečica će biti prikazano Nijedan sve dok ne izaberete taster, a zatim će se prikazati Ctrl+Alt iza kojih sledi taster koji ste izabrali.

  • Ne možete koristiti tastere ESC, ENTER, TAB, SPACEBAR, PRINT SCREEN, SHIFT ili BACKSPACE da biste kreirali tastersku prečicu.