Običan spisak numera u programu Windows Media Player jeste statičan spisak koji sadrži jednu ili više digitalnih medijskih datoteka, uključujući sve kombinacije pesama, video zapisa ili slika. Spiskovi numera predstavljaju odličan način za grupisanje stavki koje želite često da slušate ili gledate. Spiskove numera možete da koristite i za grupisanje stavki koje želite da narežete na CD ili da sinhronizujete na prenosivi uređaj. Takođe možete kreirati automatske spiskove numera u programu Player. Za više informacija o spiskovima numera pogledajte odeljak Spisak numera u programu Windows Media Player: najčešća pitanja.

Prikaži sve

Kreiranje običnog spiska numera

 1. Izaberite karticu Biblioteka. Ako treba da obrišete sadržaj okna liste pre nego što počnete sa kreiranjem spiska numera, kliknite na dugme Obriši okno listeSlika dugmeta „Obriši okno liste“.
 2. Prevucite stavke iz okna sa detaljima u okno liste da biste ih dodali na novi spisak numera.

  Da biste izabrali više uzastopnih stavki, prilikom izbora pritisnite i držite taster SHIFT. Da biste izabrali stavke koje nisu uzastopne, prilikom izbora pritisnite i držite taster CTRL.

 3. Da biste preuredili stavke, prevucite ih nagore ili nadole u okviru okna liste.

 4. Da biste sačuvali spisak, izaberite stavku Sačuvaj spisak numera u donjem delu okna liste, a zatim upišite ime za njega.

  Podrazumevano, spiskovi numera se čuvaju sa ekstenzijom .wpl u fascikli „Spiskovi numera“, koja se obično nalazi u sklopu fascikle „Muzika“. Spiskove numera takođe možete da sačuvate sa ekstenzijom .m3u ili .asx. Da biste to uradili, kliknite na dugme Lista u gornjem delu okna liste, izaberite stavku Sačuvaj spisak numera kao, a zatim promenite ekstenziju u dijalogu Sačuvaj kao. Kada sačuvate spisak numera, on je dodat kategoriji „Spiskovi numera“ u biblioteci.

  Da biste reprodukovali spisak numera iz okna liste, kliknite na dugme ReprodukujSlika dugmeta „Reprodukuj“.
 5. Da biste u budućnost pristupili spisku numera, u oknu za navigaciju izaberite prikaz Spiskovi numera.

Uređivanje običnog spiska numera

 1. Izaberite karticu Biblioteka, a zatim u oknu za navigaciju izaberite prikaz Spiskovi numera.

 2. Kliknite na spisak numera Slika ikone običnog spiska numera koji želite da uredite, a zatim izaberite stavku Uredi u oknu liste.
 3. Izvršite neku od sledećih radnji:

  • Da biste uklonili stavku, kliknite na nju desnim tasterom miša, a zatim izaberite stavku Ukloni sa liste.

   Da biste izabrali više uzastopnih stavki, prilikom izbora pritisnite i držite taster SHIFT. Da biste izabrali stavke koje nisu uzastopne, prilikom izbora pritisnite i držite taster CTRL.

  • Da biste preuredili stavke, prevucite ih nagore ili nadole u okviru okna liste.

  • Da biste ceo spisak reprodukovali slučajnim redosledom, kliknite na dugme Lista u gornjem delu okna liste, a zatim izaberite stavku Reprodukuj spisak slučajnim redosledom.

  • Da biste dodali stavke, potražite stavke pomoću okna za navigaciju i okna sa detaljima, a zatim prevucite stavke u okno liste.

 4. Kada završite sa uređivanjem spiska numera, u donjem delu okna liste izaberite stavku Sačuvaj spisak numera, a zatim upišite ime za njega.

Kreiranje spiska numera sa omiljenim stavkama

Možete brzo da kreirate spiskove numera sa omiljenim stavkama uključivanjem funkcije Dodaj omiljene stavke na spisak pri prevlačenju. Kada to uradite, sledeći put kada prevučete kategoriju kao što je „Album“ ili „Žanr“ iz okna sa detaljima u okno liste, novom spisku numera biće dodate samo pesme sa najvišim korisničkim i automatskim ocenama.

 • Uradite sledeće:

  • Da biste uključili funkciju tako da radi svaki put kada prevučete kategoriju u okno liste, kliknite na strelicu ispod kartice Biblioteka, a zatim izaberite stavku Dodaj omiljene stavke na spisak pri prevlačenju. Potvrdni znak pored komande označava da je funkcija uključena.

  • Da biste omiljene numere dodali samo jednom, kliknite desnim tasterom miša na kategoriju kao što je „Album“ ili „Žanr“ u oknu sa detaljima, postavite pokazivač na stavku Dodaj u, a zatim izaberite stavku „Spisak numera bez naslova“ (samo omiljene numere).

Podešavanje načina na koji se stavke preskaču na spisku numera

Player prati koje pesme preskačete prilikom reprodukovanja spiska numera. To vam omogućava da brzo ispravite spisak numera, na primer spisak koji je kreirala pretplatnička muzička usluga ili druga osoba, tako da sadrži samo vaše omiljene stavke. Kada sačuvate spisak numera koji sadrži preskočene stavke, od vas će biti zatraženo da izaberete da li ćete ukloniti ili zadržati preskočene stavke na spisku numera. Ako želite, možete da isključite odziv. Player možete podesite i tako da ne reprodukuje preskočene stavke tokom ponovne reprodukcije. Kada to uradite, preskočene stavke su zatamnjene u oknu liste.

 1. Da biste preskočili stavku, kliknite na dugme DaljeSlika dugmeta „Sledeće“ tokom reprodukcije stavke.
 2. Da biste preskočene stavke uklonili sa liste, uradite sledeće:

  1. Kliknite na dugme Lista u gornjem delu okna liste, a zatim izaberite stavku Sačuvaj spisak numera kao.

  2. Upišite ime za spisak numera, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

  3. Kada vam to bude zatraženo, izaberite stavku Ukloni sa spiska numera.

 3. (Opcionalno) Da biste promenili postavke za preskakanje, kliknite na dugme Lista u gornjem delu okna liste, postavite pokazivač na Preskočene stavke, a zatim izvršite neku od sledećih radnji:

  • Da program više od vas ne bi tražio da uklonite preskočene stavke prilikom čuvanja spiska numera, opozovite izbor u polju za potvrdu pored opcije Upitaj me da uklonim prilikom čuvanja.

  • Da biste sprečili reprodukovanje preskočenih stavki kada je uključena opcija ponovnog reprodukovanja, izaberite stavku Preskoči tokom reprodukcije. Potvrdni znak pored komande označava da je funkcija uključena, a stavke koje preskočite biće zatamnjene u okviru liste. Stavku možete vratiti na normalno reprodukovanje tako što ćete dvaput kliknuti na nju u oknu liste.