Automatski spisak numera je tip spiska numera koji se menja automatski, u zavisnosti od kriterijuma koje ste naveli. Automatske spiskove numera možete da koristite za reprodukovanje različitih kombinacija muzike iz biblioteke, za narezivanje grupisanih stavki na CD ili za njihovo sinhronizovanje na prenosivi uređaj. Možete da kreirate svoje automatske spiskove numera kao što možete i da kreirate svoje obične spiskove numera. Za više informacija o spiskovima numera pogledajte odeljak Spisak numera u programu Windows Media Player: najčešća pitanja.

Prikaži sve

Kreiranje automatskog spiska numera

Automatski spiskovi numera pružaju mnogo fleksibilnosti prilikom pretraživanja, organizovanja i reprodukovanja određene muzike koju želite da slušate, u zavisnosti od kriterijuma koje ste naveli.

 1. Kliknite na strelicu ispod kartice Biblioteka, a zatim izaberite stavku Kreiraj automatski spisak numera.

 2. U okvir Ime automatskog spiska numera upišite ime za spisak numera.

 3. Izaberite kriterijume koje želite da primenite na automatski spisak numera. Sledeći koraci pokazuju kako da podesite automatski spisak numera koji sadrži pesme koje ste ocenili sa 4 ili 5 zvezdica:

  • Proverite da li je na listi kriterijuma prikazana stavka Muzika u biblioteci.

  • Izaberite stavku Kliknite ovde za dodavanje kriterijuma, a zatim izaberite stavku Moja ocena.

   Player automatski dodaje kriterijum Najmanje 4 zvezdice. Prilikom reprodukovanja ovog spiska numera, u njega će biti uključena sva muzika koju ste ocenili sa 4 ili više zvezdica.

 4. Da biste uklonili kriterijum, kliknite na njega i izaberite stavku Ukloni.

Uređivanje automatskog spiska numera

 1. Izaberite karticu Biblioteka, a zatim u oknu za navigaciju izaberite prikaz Spiskovi numera.

 2. U oknu „Detalji“ kliknite desnim tasterom miša na automatski spisak numera Slika ikone automatskog spiska numera koji želite da uredite, a zatim izaberite stavku Uredi.

Čuvanje kopije automatskog spiska numera kao običnog spiska numera

Sadržaj automatskog spiska numera se ažurira svaki puta kada ga otvorite. Ako želite da sačuvate trenutni skup sadržaja automatskog spiska numera, možete da sačuvate kopiju spiska.

 1. Izaberite karticu Biblioteka, a zatim u oknu za navigaciju izaberite prikaz Spiskovi numera.

 2. Ako se okno liste ne prikaže, kliknite na dugme Prikaži okno listeSlika dugmeta „Prikaži okno liste“. Ako okno liste sadrži neke stavke, možete ih ukloniti klikom na dugme Obriši okno listeSlika dugmeta „Obriši okno liste“.
 3. U oknu „Detalji“ kliknite desnim tasterom miša na automatski spisak numera Slika ikone automatskog spiska numera koji želite da sačuvate, a zatim izaberite stavku Dodaj na spisak numera bez naslova.
 4. Kliknite na dugme Sačuvaj i upišite ime za spisak numera.