Izrezivanje slike

Ako niste zadovoljni kompozicijom slike sa fotoaparata, pomoću funkcije „Windows foto-galerija“ možete da izrežete sliku da biste poboljšali njenu kompoziciju ili uvećali određene elemente na njoj.

 1. Otvorite Windows foto-galeriju tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows foto-galerija.

 2. Kliknite na sliku koju želite da popravite, a zatim na traci sa alatkama kliknite na dugme Popravi.

 3. Izaberite stavku Izreži sliku.

 4. Izvršite neku od sledećih radnji:

  • Da biste promenili proporcije slike, sa liste izaberite određenu proporciju za štampanje. Ako ne želite da odštampate sliku uz uklapanje u standardnu veličinu okvira, izaberite stavku Prilagođeno što vam omogućava da podesite bilo koju proporciju slike ili Originalno što zadržava proporciju originalne slike.

  • Da biste povećali ili smanjili sliku, kliknite na ugao okvira za izrezivanje i prevucite ga. Ako ste odabrali veličinu otiska, okvir za izrezivanje će zadržati ispravne proporcije te veličine otiska pri promeni veličine. Ako ste izabrali stavku Prilagođeno, možete da podesite bilo koju širinu i visinu. Ako ste izabrali stavku Prilagođeno, ali ipak želite da zadržite proporcije, pritisnite taster SHIFT dok prevlačite ugao okvira za izrezivanje.

  • Da biste promenili kompoziciju slike, prevlačite okvir za izrezivanje po slici.

  • Da biste rotirali okvir za izrezivanje, tako da sliku izrežete vertikalno ili horizontalno, izaberite stavku Rotiraj okvir.

 5. Kliknite na dugme Primeni.