Prilagođavanje „Start“ menija

Organizovanje „Start“ menija vam olakšava pronalaženje omiljenih programa i fascikli.

Napomena

 • Neki od sledećih koraka nisu primenljivi ako koristite klasični „Start“ meni.

Prikaži sve

Postavljanje ikone programa na „Start“ meni

Ako redovno koristite program, možete da kreirate prečicu do njega tako što ćete njegovu ikonu prikačiti na „Start“ meni. Prikačene ikone programa pojavljuju se sa leve strane „Start“ menija, iznad horizontalne linije.

Slika „Start“ menija
„Start“ meni
 • Kliknite desnim tasterom miša na ikonu koju želite da prikačite na „Start“ meni, a zatim izaberite stavku Prikači na „Start“ meni.

Napomene

 • Da biste otkačili ikonu programa, kliknite na nju desnim tasterom miša, a zatim izaberite stavku Otkači sa „Start“ menija.

 • Da biste promenili redosled prikačene stavke, prevucite ikonu programa na novo mesto na listi.

Uklanjanje ikone programa sa „Start“ menija

Uklanjanje ikone programa sa „Start“ menija ne dovodi do njenog uklanjanja sa liste „Svi programi“, niti do deinstaliranja programa.

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“.
 2. Kliknite desnim tasterom miša na ikonu programa koju želite da uklonite sa „Start“ menija, a zatim izaberite stavku Ukloni sa liste.

Premeštanje dugmeta „Start“

Dugme „Start“ Slika dugmeta „Start“ se nalazi na traci zadataka. Iako ne možete da uklonite dugme „Start“ sa trake zadataka, možete da premestite traku zadataka—i dugme„Start“ zajedno sa njom.
 1. Kliknite desnim tasterom miša na prazan deo trake zadataka. Ako se pored stavke Zaključaj traku zadataka nalazi oznaka potvrde, kliknite na nju da biste je uklonili.

 2. Kliknite na prazan deo trake zadataka, a zatim držite taster miša prilikom prevlačenja trake zadataka uz neku od četiri ivice radne površine. Kad se traka zadataka nađe na željenom mestu, otpustite taster miša.

Napomena

 • Da biste zaključali traku zadataka, kliknite desnim tasterom miša na prazan deo trake zadataka, a zatim izaberite stavku Zaključaj traku zadataka tako da se pored nje ponovo pojavi oznaka potvrde.

Brisanje nedavno otvaranih stavki iz „Start“ menija

Brisanje liste „Nedavno otvarane stavke“ ne briše stavke sa računara.

 1. Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“.
 2. Kliknite desnim tasterom miša na stavku Nedavno otvarane stavke, a zatim izaberite stavku Obriši listu nedavno otvaranih stavki.

Podešavanje broja prečica do programa koje često koristite

U okviru „Star“ menija Windows prikazuje prečice do programa koje najčešće koristite. Možete da promenite broj prikazanih programskih prečica.

 1. Otvorite opciju „Svojstva trake zadataka i Start menija“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Izgled i personalizacija, a zatim izabrati stavku Traka zadataka i Start meni.

 2. Izaberite karticu Start meni, a zatim kliknite na dugme Prilagodi.

 3. U dijalogu Prilagođavanje „Start“ menija, u polju Broj nedavno korišćenih programa za prikaz unesite željeni broj programa za prikazivanje na „Start“ meniju, a zatim kliknite na dugme U redu.

Prilagođavanje desnog okna „Start“ menija

Možete da dodate ili uklonite stavke koje se pojavljuju na desnoj strani „Start“ menija, kao što su „Računar“, „Kontrolna tabla“ i „Slike“. Takođe možete da promenite neke stavke tako da se pojavljuju kao veze ili meniji.

 1. Otvorite opciju „Svojstva trake zadataka i Start menija“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Izgled i personalizacija, a zatim izabrati stavku Traka zadataka i Start meni.

 2. Izaberite karticu Start meni, a zatim kliknite na dugme Prilagodi.

 3. U dijalogu Prilagođavanje „Start“ menija izaberite željene opcije sa liste, a zatim kliknite na dugme U redu.

Vraćanje podrazumevanih postavki „Start“ menija

„Start“ meni možete da vratite na originalne podrazumevane.

 1. Otvorite opciju „Svojstva trake zadataka i Start menija“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Izgled i personalizacija, a zatim izabrati stavku Traka zadataka i Start meni.

 2. Izaberite karticu Start meni, a zatim kliknite na dugme Prilagodi.

 3. U dijalogu Prilagođavanje „Start“ menija izaberite stavku Koristi podrazumevane postavke, a zatim kliknite na dugme U redu.

Traženje programa iz „Start“ menija

 • Kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim u polju za pretragu otkucajte reč ili frazu.

Dodavanje komande „Pokreni“ „Start“ meniju

 1. Otvorite opciju „Svojstva trake zadataka i Start menija“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Izgled i personalizacija, a zatim izabrati stavku Traka zadataka i Start meni.

 2. Izaberite karticu Start meni, a zatim kliknite na dugme Prilagodi.

 3. Pomerite se kroz listu opcija u dijalogu Prilagođavanje „Start“ menija da biste pronašli polje za potvrdu komanda „Pokreni“, potvrdite izbor, a zatim kliknite na dugme U redu.