Prilagođavanje Windows bočne trake

Windows bočnu traku možete prilagoditi tako što ćete je sakriti, držati na vrhu drugih prozora, dodati ili ukloniti gadžete sa nje, ukloniti gadžete da biste ih postavili na radnoj površini i slično.

Windows bočna traka
Windows Bočna traka
Prikaži sve

Otvaranje bočne trake

 • Otvorite Windows bočnu traku tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku Pribor, a zatim izabrati stavku Windows bočna traka.

Savet

 • Windows bočnu traku možete otvoriti tako što ćete kliknuti na dugme Start Dugme „Start“, u polju za pretragu otkucati bočna traka, a zatim pritisnuti taster ENTER.

Pronalaženje bočne trake

 • Kliknite desnim tasterom miša na ikonu‌ Ikona „Windows bočna traka“ „Bočna traka“ na sistemskoj traci poslova (na krajnjoj desnoj strani trake zadataka), a zatim izaberite stavku Otvori.

  Napomena

  • Ne možete promeniti širinu bočne trake. Međutim, možete ukloniti gadžete sa bočne trake i postaviti ih bilo gde na radnoj površini:

   • Kliknite desnim tasterom miša na ikonu „Bočna traka“ Ikona programa „Windows bočna traka“, a zatim izaberite stavku Izađi.

Zatvaranje bočne trake

Zatvaranjem bočne trake nećete zatvoriti uklonjene gadžete koji se nalaze na radnoj površini.

 • Kliknite desnim tasterom miša na bočnu traku, a zatim izaberite stavku Zatvori bočnu traku.

  Da biste ponovo otvorili bočnu traku, kliknite desnim tasterom miša na ikonu „Bočna traka“ Ikona programa „Windows bočna traka“ na sistemskoj traci poslova (krajnje desno na traci zadataka), a zatim izaberite stavku Otvori.

Napuštanje bočne trake

Napuštanjem bočne trake se zatvara bočna traka i svi gadžeti. Takođe se uklanja ikona „Bočna traka“ sa sistemske trake poslova.

 • Kliknite desnim tasterom miša na ikonu „Bočna traka“ Ikona programa „Windows bočna traka“, a zatim izaberite stavku Izađi.

Trajno čuvanje bočne trake i gadžeta na vrhu prozora

Bočnu traku i sve uklonjene gadžete koji se nalaze na radnoj površini možete držati na vrhu otvorenih prozora. Ako su otvoreni prozori uvećani, oni će automatski zaključati bočnu traku.

 1. Otvorite opciju „Svojstva Windows bočne trake“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Izgled i personalizacija, a zatim izabrati stavku Svojstva Windows bočne trake.

 2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Bočna traka je uvek na vrhu ostalih prozora, zatim kliknite na dugme Primeni.
  – ili –
  Kliknite desnim tasterom miša na uklonjeni gadžet, a zatim izaberite stavku Uvek na vrhu.

Dodavanje gadžeta

Na bočnu traku možete dodati bilo koji instalirani gadžet. Ako želite, možete dodati više instanci nekog gadžeta. Na primer, ako pratite vreme u dve vremenske zone, možete dodati dve instance sata i svaki postaviti na odgovarajući način.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na bočnu traku, a zatim izaberite stavku Dodaj gadžete.

 2. Kliknite dvaput na gadžet da biste ga dodali.

Promena redosleda prikaza gadžeta na bočnoj traci

 • Prevucite gadžet na novu poziciju na bočnoj traci.

Postavljanje gadžeta na radnoj površini

Gadžete možete ukloniti sa bočne trake i postaviti ih bilo gde na radnoj površini.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na gadžet koji želite da uklonite, a zatim izaberite stavku Ukloni sa bočne trake.

 2. Prevucite gadžet na željenu lokaciju na radnoj površini.

Napomene

 • Da biste vratili gadžet nazad na bočnu traku, kliknite desnim tasterom miša na gadžet i izaberite stavku Priloži na bočnu traku.

 • Veličina gadžeta na bočnoj traci je fiksna. Međutim, mnogi gadžeti postanu neznatno veći kada se uklone sa bočne trake i postave na radnu površinu.

  1. Kliknite desnim tasterom miša na gadžet koji želite da uklonite, a zatim izaberite stavku Ukloni sa bočne trake.

  2. Prevucite gadžet na željenu lokaciju na radnoj površini.

Uklanjanje gadžeta sa bočne trake

 • Kliknite desnim tasterom miša na gadžet i izaberite stavku Zatvori gadžet.

Vraćanje gadžeta u prethodno stanje

Ako ste uklonili gadžet sa bočne trake i želite da ga ponovo vratite, pratite sledeće korake:

 1. Na vrhu bočne trake kliknite na znak plus (+) da biste otvorili galeriju gadžeta.

  Dugme „Dodaj gadžet“
  Dugme „Dodaj gadžet“
 2. Potražite gadžet koji želite da vratite, kliknite desnim tasterom miša na njega i izaberite stavku Dodaj.

Savet

 • Da biste vratili ili premestili gadžet, možete ga jednostavno prevući na željeno mesto.

Traženje gadžeta koji su instalirani na računaru

 1. Na vrhu bočne trake kliknite na znak plus (+) da biste otvorili galeriju gadžeta.

  Dugme „Dodaj gadžet“
  Dugme „Dodaj gadžet“
 2. U polju za pretragu otkucajte ime gadžeta koji želite da pronađete. Dok kucate, lista gadžeta suziće se na najbližu podudarnu stavku.

Savet

 • Pretragu možete suziti tako što ćete kliknuti na strelicu sa desne strane polja za pretragu i izabrati neku od stavki na listi. Na primer, izborom stavke Nedavno instalirani gadžeti suzićete pretragu na gadžete koji su instalirani u zadnjih trideset dana.

Promena opcija pojedinačnog gadžeta

 • Kliknite desnim tasterom miša na gadžet koji želite da promenite i izaberite stavku Opcije.

Napomena

 • Neki gadžeti možda nemaju opcije.

Deinstaliranje gadžeta

 1. Na vrhu bočne trake kliknite na znak plus da biste otvorili galeriju gadžeta.

  Dugme „Dodaj gadžet“
  Dugme „Dodaj gadžete“
 2. Kliknite desnim tasterom miša na gadžet i izaberite stavku Deinstaliraj.

Napomena

 • Ako deinstalirate gadžete koje ste dobili uz Windows, možete ih vratiti u galeriju gadžeta prateći ove korake:

  1. Otvorite opciju „Svojstva Windows bočne trake“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Izgled i personalizacija, a zatim izabrati stavku Svojstva Windows bočne trake.

  2. Izaberite stavku Vrati u prethodno stanje gadžete sistema Windows.

Premeštanje bočne trake

Bočnu traku možete premestiti na levu stranu ekrana ili na drugi monitor ako koristite više monitora.

 1. Otvorite opciju „Svojstva Windows bočne trake“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Izgled i personalizacija, a zatim izabrati stavku Svojstva Windows bočne trake.

 2. U okviru Prikaži bočnu traku na ovoj strani ekrana izaberite stranu ekrana koju želite.

 3. U okviru Prikaži bočnu traku na monitoru izaberite željeni monitor.

Postavljanje bočne trake na različitom monitoru

Ako imate dva ili više monitora, bočnu traku možete postaviti na bilo kojem od njih.

 1. Otvorite opciju „Svojstva Windows bočne trake“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Izgled i personalizacija, a zatim izabrati stavku Svojstva Windows bočne trake.

 2. U okviru Prikaži bočnu traku na monitoru izaberite željeni monitor.

Postavljanje gadžeta u prvi plan pomoću tasterske prečice

 • Pritisnite taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom+RAZMAKNICA.

Prelazak sa gadžeta na gadžet pomoću tasterske prečice

 • Pritisnite taster sa Windows logotipom Taster sa Windows logotipom+ taster G, a zatim nastavite da pritiskate taster G da biste prelazili sa gadžeta na gadžet.