Radna površina je radna oblast na ekranu računara koja simulira površinu pravog stola. Radna površina sadrži korpu za otpatke i druge ikone (prečice do programa, datoteka, fascikli i različitih tipova dokumenata kao što su pisma, izveštaji ili slike) koje možete da rasporedite na elektronskoj radnoj površini baš kao što biste rasporedili stvarne objekte na stolu.