Ako želite da smanjite broj nepotrebnih datoteka na čvrstom disku da biste oslobodili prostor i ubrzali rad računara, upotrebite alatku „Čišćenje diska“. Ona uklanja privremene datoteke, prazni korpu za otpatke i uklanja niz sistemskih datoteka i drugih stavki koje vam više nisu potrebne.

 1. Otvorite alatku „Čišćenje diska“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, izabrati stavku Pribor, izabrati stavku Sistemske alatke, a zatim izabrati stavku Čišćenje diska.

 2. U dijalogu Opcije čišćenja diska odaberite da li želite da očistite samo svoje datoteke ili sve datoteke koje su na računaru. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 3. Ako se pojavi dijalog Čišćenje diska: izbor disk jedinice, izaberite jedinicu čvrstog diska koju želite da očistite, a zatim kliknite na dugme U redu.

 4. Izaberite karticu Čišćenje diska, a zatim izaberite polja za potvrdu za one datoteke koje želite da izbrišete.

 5. Kad završite sa izborom datoteka koje želite da izbrišete, kliknite na dugme U redu, a zatim kliknite na dugme Izbriši datoteke da biste potvrdili operaciju. Čišćenje diska se nastavlja tako što se uklanjaju sve nepotrebne datoteke sa računara.

Kartica „Više opcija“ je dostupna kada odaberete da očistite datoteke svih korisnika na računaru. Ova kartica uključuje dva dodatna načina za oslobađanje više prostora na disku:

 • Programi i funkcije. Otvara opciju „Programi i funkcije“ na kontrolnoj tabli gde možete deinstalirati programe koje više ne koristite. Kolona „Veličina“ u opciji „Programi i funkcije“ prikazuje koliko prostora na disku koristi svaki program.

 • Oporavak sistema i kopije u senci. Nudi vam opciju da izbrišete sve osim najnovije tačke vraćanja na disku.

  Oporavak sistema koristi tačke vraćanja za vraćanje sistemskih datoteka na raniju tačku u vremenu. Ako računar normalno radi, brisanjem ranijih tačaka vraćanja možete sačuvati prostor na disku.

  U nekim izdanjima operativnog sistema Windows Vista tačke vraćanja mogu da uključuju prethodne verzije datoteka, poznate kao kopije u senci, i rezervne kopije slika kreiranih pomoću Windows Complete PC rezervne kopije. I ove informacije će biti izbrisane. Za više informacija o oporavku sistema potražite termin „oporavak sistema“ u okviru Windows pomoći i podrške.