Brisanje poruka u programu Windows pošta

Brisanje e‑poruka koje vam više nisu potrebne može da oslobodi prostor na čvrstom disku i poboljša performanse programa Windows pošta.

  1. Otvorite program Windows pošta tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows pošta.

  2. Kliknite na poruku koju želite da izbrišete na listi poruka.

    Da biste izabrali više poruka, zadržite taster CTRL i kliknite na poruke koje želite da izbrišete.

  3. Na traci sa alatkama kliknite na dugme Izbriši.

Napomene

  • Kada koristite POP3 nalog e‑pošte, izbrisane e‑poruke se premeštaju u fasciklu „Izbrisane stavke“ kada kliknete na dugme Izbriši. Kliknite na fasciklu Izbrisane stavke, izaberite meni Uređivanje, a zatim izaberite stavku Isprazni fasciklu „Izbrisane stavke“ da biste trajno uklonili izbrisane stavke sa računara.

  • Kada koristite IMAP nalog e‑ pošte, izbrisane e‑poruke se ne uklanjaju sa liste poruka kada kliknete na dugme Izbriši. Umesto toga, one se pojavljuju precrtane na listi poruka, što pokazuje da su označene za brisanje. Izaberite meni Uređivanje, a zatim izaberite stavku Očisti izbrisane poruke da biste trajno uklonili poruke označene za brisanje sa računara. Kada počistite izbrisane poruke, ne možete da ih spasete. Da biste opozvali brisanje poruke označene za brisanje, kliknite na poruku, izaberite meni Uređivanje, a zatim izaberite stavku Opozovi brisanje.

  • Da biste automatski očistili izbrisane poruke iz IMAP naloga e‑pošte, u meniju Alatke izaberite stavku Opcije. Izaberite karticu Više opcija, izaberite stavku Održavanje, a zatim izaberite stavku Očisti izbrisane stavke prilikom izlaska iz IMAP fascikli.