Demonstracija: osnove radne površine

Slika rolne filma

Ako želite da se snađete u sistemu Windows Vista, ova demonstracija je dobro mesto za početak. Otkrićete osnove korišćenja „Start“ menija, trake zadataka, radne površine i Windows bočne trake. Ove četiri oblasti pomažu vam da pristupite svojim programima, datotekama i fasciklama i uspostavite interakciju sa njima.

Čitanje transkripta

Windows Vista ima četiri glavne oblasti koje vam pomažu da pristupite svojim programima, datotekama i fasciklama i uspostavite interakciju sa njima: „Start“ meni, traku zadataka, radnu površinu i Windows bočnu traku. Pogledajmo kako se koristi svaka od njih.

Dugme „Start“ je najbolje mesto za početak. Možete da kliknete na njega da biste otvorili „Start“ meni koji vam daje pristup programima, datotekama i fasciklama. Ova oblast pokazuje programe koje najčešće koristite. Možete da kliknete na bilo koji program da biste ga otvorili. Ova oblast obezbeđuje pristup često korišćenim fasciklama, postavkama i funkcijama. Ovde možete da dođete do datoteka koje ste nedavno otvarali. A ovde možete isključiti ili zaključati računar.

Da biste videli celu listu programa koji su instalirani na vašem računaru, izaberite stavku Svi programi. A da biste pronašli programe i datoteke, ovde možete otkucati termin za pretragu.

Potražimo program „Pisanka“. To je osnovni program za obradu teksta. Rezultati pretrage pojavljuju se iznad polja za pretragu. Kliknite na rezultat da biste ga otvorili. Obratite pažnju na to kako se program prikazuje na radnoj površini. Ovo se naziva prozor. Istovremeno možete da pokrenete nekoliko programa i svaki će biti prikazan u vlastitom prozoru. Otvorimo drugi program.

Obratite pažnju na to kako je svaki program predstavljen vlastitim dugmetom na traci zadataka. Možete da kliknete na tu dugmad da biste se prebacili iz jednog programa u drugi. Da bi program ispunio ceo ekran, kliknite na ovo dugme da biste ga uvećali. Da biste vratili normalnu veličinu prozora, ponovo kliknite na to dugme.

Da biste sakrili program dok radite nešto drugo, kliknite na ovo dugme da biste ga umanjili. Program nestaje sa radne površine, ali i dalje radi. Videćete da je dugme na traci zadataka i dalje prisutno. Da biste ponovo prikazali program, kliknite na njegovo dugme na traci zadataka.

Kada završite sa korišćenjem programa, u njegovom prozoru kliknite na dugme Zatvori. Obratite pažnju na to kako programi nestaju sa radne površine i sa trake zadataka.

Windows bočna traka je mesto na kojem se nalaze mali programi zvani gadžeti koji omogućavaju da vam informacije i alatke budu na dohvat ruke. Nekoliko gadžeta se pojavljuje na bočnoj traci po podrazumevanoj vrednosti. Možete da promenite postavke svakog gadžeta tako što ćete postaviti pokazivač na njega i kliknuti na ovo dugme. Hajde da promenimo izgled sata.

Možete i da dodate nove gadžete na bočnu traku. Kliknite ovde da biste videli gadžete instalirane na računaru. Zatim kliknite dvaput na gadžet koji želite da dodate…ovako. Ako želite, možete da prevučete gadžet na radnu površinu i da ga tu koristite.

Sada ste upoznali osnove korišćenja „Start“ menija, radne površine, trake zadataka i bočne trake.