Demonstracija: obuka za korišćenje miša

Slika rolne filma

Ako ste početnik u korišćenju računara i nikad niste koristili miš, ova demonstracija je namenjena vama. Naučićete kako da pomerate pokazivač na ekranu, kako i kada da koristite tastere miša i kako da koristite miša da biste izabrali tekst u dokumentu.

Čitanje transkripta

Miš je nalik na produžetak vaše ruke. On vam omogućava da izaberete bilo šta što se nalazi na ekranu i da uspostavite interakciju, a za jednostavno snalaženje u operativnom sistemu Windows treba samo da postavite pokazivač i kliknete.

Miš stoji na stolu i dizajniran je tako da se udobno smesti u dlan vaše ruke, sa kažiprstom na levom tasteru.

Kada pomerate miš u različitim pravcima, strelica na ekranu prati iste pokrete. Ta strelica se naziva pokazivač i ona uvek prati pokrete miša. Imajte na umu da možete da podignete miš i promenite njegov položaj ukoliko je to potrebno.

Pogledajmo sada kako da kliknete. Levim tasterom miša možete kliknuti, ali levoruke osobe mogu da promene postavke miša da bi zamenile tastere.

Ako kliknete na dugme Start, možete da otvorite dokument u koji je potrebno uneti izmene. Kada brzo napravite dva klika — ili kliknete dvaput — na istu reč, videćete da reč postaje izabrana. To govori računaru da želite da uradite nešto sa izabranim tekstom, na primer, da ga podebljate.

Šta ako želite da izaberete više od jedne reč — na primer, ceo ovaj pasus? Na gornjoj levoj strani pasusa kliknite i držite levi taster miša. Dok je taster miša još pritisnut, povucite nadole i nadesno, preko celog pasusa. Kada izaberete pasus, otpustite taster miša.

Vidite li kako je sada izabran pasus, kao što je ranije bila izabrana reč? Kada izaberete tekst, spremni ste da uradite nešto sa njim.

Da biste premestili ovaj pasus na drugo mesto, postavite pokazivač miša na izabrani pasus, kliknite i držite levi taster miša, a zatim prevucite pasus. Kada se on nađe tamo gde želite, otpustite taster miša. Ovo se naziva prevlačenje i otpuštanje.

Ako miš ima točkić za pomeranje, možete da ga koristite za pomeranje u dokumentu. Da biste se pomerili nadole, okrećite točkić prema sebi. Da biste se pomerili nagore, okrećite točkić od sebe.

Sada kad ste se upoznali sa osnovama, probajmo klik desnim tasterom miša. Desni klik znači da kliknete desnim tasterom miša. Desnim tasterom možete da kliknete na bilo šta u operativnom sistemu Windows, uključujući tekst, slike i ikone. Kada kliknete desnim tasterom miša na stavku, meni poput ovoga prikazaće stvari koje možete da uradite sa stavkom, na primer, da je otvorite, kopirate ili izbrišete.

Zapamtite: postavite pokazivač i kliknite. To je sve što vam je potrebno da biste savladali korišćenje miša. Pokušajte i sami.