Demonstracija: štampanje

Slika rolne filma

Ova demonstracija prikazuje osnove štampanja dokumenta u operativnom sistemu Windows. Naučićete kako da pristupite komandi „Odštampaj“ i odaberete stranice za štampanje, broj kopija i položaj stranice. Takođe ćete saznati kako da dokument pregledate pre štampanja.

Čitanje prepiske

Štampači su uređaji koji štampaju tekst i grafiku sa računara na papir. Pogledajmo kako se štampaju dokumenti i postavke koje možete da koristite da biste dobili najbolje rezultate.

Prvo treba da se uverite da je štampač povezan sa računarom i uključen. Odštampajmo sada jedan dokument. To se u osnovi radi na isti način u svim Windows programima. Komanda za štampanje se najčešće nalazi u meniju „Datoteka“. Dakle, da biste odštampali dokument, u meniju Datoteka izaberite postavku Odštampaj.

Ali pre štampanja pogledajmo neke opcije. Ako dokument ima nekoliko stranica, možete da odaberete tačno koje stranice želite da odštampate. Recimo da želite da odštampate samo prvih pet stranica. Ovde, pored stavke Stranice, otkucajte 1-5. Ako želite da odštampate samo drugu i četvrtu stranicu, otkucajte 2,4...ovako.

Možete da štampate više od jedne kopije istovremeno. U polje Broj kopija, otkucajte koliko kopija želite da odštampate. Možete i da kliknete na ove strelice da biste izabrali broj.

U redu, počnite sa štampanjem. Dok se dokument štampa, ovaj simbol će se prikazati ovde, na dnu ekrana.

Još jedna stvar koju ćete možda želeti da uradite jeste da promenite položaj svog dokumenta na papiru. U većini programa možete da promenite položaj tako što ćete u meniju Datoteka izabrati stavku Podesi stranicu.

Postoje dve opcije položaja: „Uspravna“ i „Položena“. Opcija „Uspravna“ postavlja stranicu u vertikalni prikaz…ovako. Opcija „Uspravna“ postavlja stranicu u horizontalni prikaz…ovako. Isprobajmo opciju „Položena“.

Obratite pažnju na to da možete da promenite širinu „margina“, kao i druge postavke. Da biste potvrdili nove postavke, kliknite na dugme U redu.

Ovaj dokument je spreman za štampanje, ali pregledajmo prvo kako će on izgledati pre štampanja. Da biste videli pregled, u meniju Datoteka izaberite stavku Pregled pre štampanja. Stavka „Pregled pre štampanja“ prikazuje tačno kako će stranica biti odštampana. Ako vam se sviđa to što vidite, možete je odštampati i odavde.

Sada ste upoznali osnove štampanja dokumenta.