Demonstracija: razumevanje korisničkih naloga

Slika rolne filma

Nekoliko ljudi može lako da deli jedan računar kreiranjem posebnih korisničkih naloga. Ova demonstracija vam pomaže da razumete različite tipove korisničkih naloga i kako oni utiču na to šta možete da radite na računaru. Takođe ćete naučiti kako da promenite lozinku naloga i druge postavke, kao i kako da podesite nove naloge za druge osobe koje koriste vaš računar.

Čitanje transkripta

Sa operativnim sistemom Windows Vista, nekoliko ljudi može lako da deli jedan računar.

Svaka osoba može da ima zaseban korisnički nalog sa prilagođenim postavkama i poželjnim postavkama. Na primer, svaki korisnik može da odabere jedinstvenu pozadinu radne površine i jedinstvene boje.

Tip korisničkog naloga koji imate određuje vaše privilegije na računaru. Postoje dva osnovna tipa naloga. Administratorski nalog se kreira prilikom instaliranja operativnog sistema Windows. On vam daje pun pristup računaru. Ovde možete videti kako administrator može da pristupi svojim datotekama i datotekama drugih korisnika.

Standardni korisnički nalog omogućava vam da obavljate uobičajene zadatke i da radite sa svojim datotekama. Međutim, ne možete da vidite datoteke drugih korisnika ili da menjate njihove postavke.

Prijavimo se sada na nalog. Kada pokrenete Windows, pojavljuje se „ekran dobrodošlice“ koji prikazuje sve naloge na računaru. Vaša lozinka je ključ za vaš nalog.

Kada se prijavite, „Start“ meni prikazuje ime vašeg naloga i sliku. Da biste upravljali postavkama naloga, idite na kontrolnu tablu, izaberite stavku Korisnički nalozi i porodična bezbednost, a zatim izaberite stavku Korisnički nalozi. Ovde možete da vidite da trenutno koristimo standardni nalog.

A ovde možete da promenite postavke svog naloga, kao što su lozinka ili slika. Promenimo sliku.

Možete videti da su ovi zadaci označeni štitom. To znači da zahtevaju administratorske privilegije. Na primer, kada izaberemo stavku Upravljaj drugim nalogom, od nas će se tražiti da navedemo lozinku za administratorski nalog. Uradimo to sada.

Odavde možemo da promenimo postavke bilo kog korisničkog naloga ili da dodamo nove naloge na računar. Kreirajmo sada novi nalog. Otkucajte ime naloga, a zatim odaberite tip naloga. Većina ljudi bi trebalo da koristi standardni nalog. Kada kreirate nalog, ne zaboravite da postavite lozinku. To sprečava druge da pristupe datotekama korisnika.

Kada druga osoba želi da koristi računar, potrebno je da pređete na drugi nalog. Da biste promenili nalog, u „Start“ meniju kliknite ovde, a zatim izaberite stavku Promeni korisnika. Ako ne vidite ovu opciju, kliknite na dugme Odjavi se.

Kada se vratite na „ekran dobrodošlice“, možete da odaberete drugi nalog. Ovde možete da vidite nalog koji smo upravo kreirali.

Sada ste upoznali osnove rada sa korisničkim nalozima.