Demonstracija: korišćenje programa Windows pošta

Slika rolne filma

E‑pošta je brz i prikladan način za komunikaciju sa drugima. Ova demonstracija vam objašnjava prve korake sa programom Windows pošta, a to je program za e‑poštu uključen u operativni sistem Windows. Saznaćete kako da prikažete i sortirate e‑poruke u prijemnom poštanskom sandučetu, kreirate i šaljete nove poruke, prilažete datoteke porukama i brišete poruke koje vam više nisu potrebne.

Čitanje transkripta

Windows pošta je program koji dobijate uz operativni sistem Windows i pruža vam sve što je potrebno za slanje i primanje e‑pošte te za upravljanje e‑poštom.

Da biste počeli, prvo su vam potrebne Internet veza i e‑adresa. Obe možete da dobijete od skoro svih dobavljača Internet usluga, često zvanih i ISP.

Program Windows pošta možete da otvorite iz „Start“ menija. Kada ga prvi put pokrenete, potrebno je da unesete informacije koje ste dobili od svog dobavljača usluga.

Kada to uradite, videćete svoje Prijemno poštansko sanduče. Prijemno poštansko sanduče je mesto na kojem se prikazuju sve e‑poruke koje dobijate.

Pre nego što pogledate poruke u svom prijemnom poštanskom sandučetu, napišimo i pošaljimo e‑poruku nekome. Da biste počeli novu poruku, kliknite na dugme Kreiraj poštu. Svakoj poruci koju šaljete potrebna je e‑adresa osobe kojoj je šaljete. Ako želite da pošaljete poruku za više osoba, razdvojte svaku e‑adresu zarezom...ovako. Ovde, u redu Tema, dodajmo kratak opis poruke, a zatim ovde, u oblasti poruke, otkucajmo ono što želimo da kažemo

Ako želite, u svoju e‑poruku možete da uključite i datoteke i slike. Da biste priložili dokument ili sliku svojoj poruci, kliknite na dugme „spajalica“ i izaberite datoteku ili sliku koju želite da dodate. Pogledajte kako se ime slike pojavljuje ovde.

Kada u poruku unesete sve što ste hteli, možete da je pošaljete. Ako želite da se uverite da je poruka poslata, možete da pogledate ovde, u fascikli Poslate stavke. Ovde se čuva kopija svake poruke koju pošaljete, za slučaj da vam kasnije zatreba.

Windows pošta automatski proverava novu e‑poštu i ažurira prijemno poštansko sanduče. Ali možete da proverite ima li novih poruka i sami bilo kada tako što ćete kliknuti na ovo dugme. Izgleda da je upravo stigla nova poruka.

Vidite li da ona ima isti red za temu sa slovima „RE“? Po tome znate da je u pitanju odgovor na drugu poruku. A ova spajalica vas obaveštava da je datoteka ili slika priložena poruci. Da biste otvorili poruku, kliknite dvaput na nju. Da biste odgovorili na nju, kliknite ovde.

Sada pogledajmo druge poruke u prijemnom poštanskom sandučetu i načine na koje možete da ih organizujete. Možete da kliknete na naslov bilo koje kolone — Od, Tema, ili Primljeno — da biste sortirali svoje poruke po toj kategoriji.

Da biste videli poruke organizovane abecednim redom po pošiljaocu, kliknite na dugme Od. Da biste videli svoje poruke organizovane po datumu kada ste ih dobili, kliknite na dugme Primljeno. Najnovije poruke su na vrhu. Ponovo kliknite na dugme Primljeno i one će biti sortirane od najstarijih ka najnovijima. Vidite li kako je strelica promenila smer?

Najzad, da biste odbacili nepotrebne poruke, izaberite poruku, a zatim kliknite na dugme Izbriši. Sve poruke koje izbrišete premeštaju se u fasciklu „Izbrisane stavke“. Poruke ostaju u ovoj fascikli sve dok ih trajno ne izbrišete.

Sada znate kako da koristite program Windows pošta za slanje, primanje i organizovanje svojih poruka.