Demonstracija: Šta je novo na Windows radnoj površini i u meniju „Start“?

Slika rolne filma

Pogledajte ovu demonstraciju da biste saznali više o novom meniju „Start“ i funkcijama radne površine u operativnom sistemu Windows Vista, uključujući Windows Aero i Windows bočnu traku.

Pročitajte transkript

Windows Vista radna površina predstavlja snažne funkcije, od unapređenog menija „Start“ do Windows bočne trake—zajedno sa novim izgledom korisničkog interfejsa Windows Aero—da vam pomogne da radite efikasnije.

Dugme „Start“ ima nov izgled, a meni „Start“ funkcioniše drugačije u odnosu na prethodne verzije operativnog sistema Windows.

Na primer, unapređen meni „Svi programi“ sada se otvara iz menija „Start“, umesto da se otvara iz nekog drugog menija.

Bilo koji program ili bilo koju fasciklu možete otvoriti jednim klikom.

Da biste zatvorili meni „Svi programi“, kliknite ovde.

Najbrži način da locirate programe je korišćenje novog polja „Pretraga“ u meniju „Start“.

Počnite da ukucavate i rezultati pretrage će se pojaviti.

Snažne mogućnosti za pretragu menija „Start“ šire se dalje od pronalaženja programa. Polje „Pretraga“možete koristiti da biste pronašli bilo šta na svom računaru, uključujući dokumente, e-poruke i druge važne datoteke.

Kada vidite ono što želite da otvorite, program ili datoteku, kliknite na to.

Do sada ste verovatno primetili dizajn prozirnog stakla na ivicama prozora. To je deo interfejsa Windows Aero, glavnog vizuelnog iskustva koje pruža Windows Vista Evo nekih najvažnijih karakteristika interfejsa Windows Aero:

  • Pregledi dugmadi na traci zadataka prikazuje malu sliku prozora koji odgovara dugmetu na traci zadataka. Ovaj pregled se pojavljuje kada stavite kursor na dugme na traci zadataka i koristan je kada ne možete da prepoznate prozor samo po njegovom naslovu.

  • Windows Flip prikazuje preglede pokrenutih prozora kada držite pritisnutim taster ALT i pritiskate taster TAB. Nastavite da pritiskate taster TAB da biste kružili kroz prozore. Kada izaberete prozor koji želite da otvorite, otpustite taster ALT.

  • Još bolje, WindowsFlip 3D prikazuje otvorene prozore u 3D grupama kada držite pritisnut taster sa Windows logotipom i pritiskate taster TAB. Nastavite da pritiskate taster TAB da biste se pomerali kroz prozore. Da biste izabrali prozor, pomerite ga na početak svežnja, a zatim otpustite taster sa Windows logotipom.

  • Takođe možete otvoriti Flip 3D ako kliknete na dugme Prebacivanje između prozora na traci zadataka. Koristite točak mišu da se pomerate kroz prozore, a zatim kliknite na prozor koji želite da otvorite.

Imajte u vidu da Windows Flip 3D, pregledi trake zadataka i ostale funkcije interfejsa Windows Aero možda neće biti dostupne ako na vašem sistemu ne može da se izvršava Aero ili ga je sistem administrator isključio.

Još jedna nova karakteristika je Windows bočna traka, koju možete da koristite za organizovanje informacija koje su vam najviše potrebne i lak pristup njima—bez zbrke na radnom prostoru.

Stvari koje vidite na bočnoj traci, kao što je sat, predstavljaju prilagodljive programe koji se zovu gadžeti.

Možete dodati nove gadžete na bočnu traku ako kliknete ovde. Dvaput kliknite na gadžet koji želite da dodate…ovako.

Ako kliknete na ovu vezu, možete preuzeti gadžete da Weba.

Da biste promenili postavke za većinu gadžeta, stavite kursor na gadžet, a zatim kliknite na ovo dugme.

Takođe možete prilagoditi i ponašanje bočne trake.

Na primer, kada su otvoreni drugi prozori, podrazumevano je da oni prekrivaju bočnu traku. Možda će vam biti korisnije da bočna traka bude prikazana iznad otvorenih prozora kada radite.

Ovo možete učiniti tako što ćete desnim tasterom miša kliknuti na bočnu traku, otvoriti prozor Svojstva bočne trake i izabrati polje za potvrdu koje određuje da li je bočna traka uvek iznad ostalih prozora.

Kada sada uvećate prozor, bočna traka će ostati vidljiva.

Konačno, hajde da istražimo neke nove opcije koje možete odabrati kada ste spremni da okončate svoj rad.

Otvorite meni „Start“ da pristupite dugmetu za napajanje i dugmetu Zaključaj.

Možete zaključati svoj računar pomoću dugmeta Zaključaj. Kada je zaključan, računar se ne može koristiti dok ga ne otključate svojom lozinkom.

Umesto isključivanja računara kada ne radite, bolje je koristiti dugme za napajanje. Kada kliknete na dugme za napajanje, Windows čuva vašu radnu sesiju i stavlja računar u režim spavanja pa možete brzo da nastavite da radite.

A ako koristite prenosivi računar, ne brinite—upotreba dugmeta za napajanje neće isprazniti bateriju. Nakon što je prenosivi računar bio u režimu spavanja nekoliko sati, on automatski čuva vaš rad na čvrstom disku i potpuno se isključuje.

Da biste probudili računar i nastavili da radite, samo pritisnite dugme za napajanje na računaru.

Sada, kada ste naučili osnove, možete da počnete da istražujete kako nove funkcije menija „Start“ i radne površine mogu da poboljšaju vaš rad.