Demonstracija: rad sa programima

Slika rolne filma

Programi su ono što koristite za pisanje pisma, crtanje slika, pretraživanje Interneta i izvršavanje velikog broja drugih zadataka na računaru. U ovoj demonstraciji naučićete kako da pronađete i otvorite programe pomoću „Start“ menija, koristite menije i trake sa alatkama programa, pokrećete više programa istovremeno i instalirate i deinstalirate programe.

Čitanje transkripta

Da biste dobili najviše od programa, trebalo bi da znate kako da ih pronađete, pokrenete, instalirate i uklonite sa računara.

„Start“ meni je najbolji način da pronađete programe na računaru. Programi koje često koristite navedeni su ovde da biste mogli brzo da im pristupite.

Da biste videli čitavu listu programa na računaru, izaberite stavku Svi programi. Fascikla „Pribor“ sadrži mnoge korisne programe. Da biste pokrenuli program, izaberite onaj koji želite da koristite. Pogledajte kako se otvara u vlastitom prozoru.

Program možete da pokrenete i tako što ćete kliknuti dvaput na datoteku koja koristi taj program. Na primer, ako kliknete dvaput na ovaj dokument, otvoriće se „Pisanka“, program za obradu teksta koji dobijate uz operativni sistem Windows.

Većina programa sadrži menije koje koristite za izbor komandi. Da biste otvorili meni, kliknite na njegov naslov. Da biste odabrali komandu, kliknite na nju. Izaberimo komandu Novo da bismo kreirali novi dokument.

Trake sa alatkama su prikladan način za izbor komandi jednim klikom. Na primer, možemo da sačuvamo novi dokument tako što ćemo kliknuti na dugme „Sačuvaj“. Otkucaćemo ime dokumenta, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

„Start“ meni olakšava pronalaženje dokumenata koje ste nedavno koristili. Evo dokumenta koji smo upravo sačuvali. „Start“ meni možete da koristite i da biste pretraživali programe. Otkucajte deo imena programa u polju za pretragu, a zatim kliknite na rezultat pretrage da biste otvorili program.

Sada nam je pokrenuto nekoliko programa istovremeno. Vidite li kako su svi prikazani ovde, na traci zadataka? Da biste prešli na bilo koji pokrenuti program, kliknite na njegovo dugme na traci sa alatkama…ovako. A da biste sakrili program — ili ga umanjili — kliknite ovde. On će ostati umanjen na traci zadataka dok vam ponovo ne bude potreban.

Da biste zatvorili program, u gornjem uglu njegovog prozora kliknite na dugme Zatvori. Obratite pažnju na to da se njegova ikona uklanja sa trake zadataka.

Programi koje smo do sada koristili instalirani su u operativnom sistemu Windows, ali možete da instalirate i druge programe. Većina programa dolazi na CD-u ili DVD-u ili može da se preuzme sa Interneta. Ukoliko je program na CD-u ili DVD-u, stavite disk u disk jedinicu i sledite uputstva koja će se pojaviti na ekranu. Kada instalirate program, on će se pojaviti ovde, na listi Svi programi koju smo videli ranije.

A ako želite da uklonite program, možete da ga deinstalirate. Na kontrolnoj tabli izaberite stavku Deinstaliraj program. Izaberite program koji želite da uklonite, a zatim kliknite na dugme Deinstaliraj. Windows će ukloniti program sa računara.

Ovo su osnove rada sa programima na računaru.