Uređivanje filma u programu Windows Movie Maker

Skica scenarija i vremenska osa u programu Windows Movie Maker olakšavaju raspoređivanje i uređivanje neobrađenih klipova i dodavanje prelaza i efekata. Prvo možete na skici scenarija da rasporedite i preuredite sve klipove, efekte i prelaze, a zatim da iskoristite vremensku osu da precizno podesite projekat tako što ćete urediti klipove.

Prikaži sve

Dodavanje klipa u projekat

 1. U oknu „Kolekcije“ kliknite na fasciklu koja sadrži klip koji želite da dodate u projekat.

 2. U oknu „Sadržaj“ kliknite na klip koji želite da dodate.

 3. Kliknite na dugme Klip, a zatim izaberite stavku Dodaj u skicu scenarija ili Dodaj na vremensku osu, u zavisnosti od prikaza koji koristite.

Premeštanje klipa u skici scenarija/vremenskoj osi

 1. Na skici scenarija/vremenskoj osi kliknite na klip koji želite da premestite.

 2. U meniju Uređivanje izaberite stavku Iseci.

 3. Izaberite jednu od sledećih mogućnosti, u zavisnosti od prikaza u kom radite:

  • Na skici scenarija kliknite na sledeću praznu ćeliju.

  • Na vremenskoj osi premestite indikator reprodukcije na tačku gde želite da nalepite klip.

 4. U meniju Uređivanje izaberite stavku Nalepi.

Opozivanje promena u skici scenarija/vremenskoj osi

 • Uradite sledeće:

  • Ako želite da opozovete neke radnje, na traci sa alatkama kliknite na strelicu pored dugmeta Opozovi radnju i kliknite na radnje koje želite da opozovete.

  • Ako želite da ponovite neke radnje, na traci sa alatkama kliknite na strelicu pored dugmeta Ponovi radnju i kliknite na radnje koje želite da ponovite.

Brisanje skice scenarija/vremenske ose

 • U meniju Uredi izaberite stavku Obriši vremensku osu ili Obriši skicu scenarija, u zavisnosti od prikaza koji koristite.

Povećavanje ili smanjivanje na vremenskoj osi

Nivo detalja na vremenskoj osi možete da promenite povećanjem ili smanjivanjem. Prilikom povećanja, vremenska skala prikazuje manje intervale i možete da vidite projekat sa više detalja. Nasuprot tome, prilikom smanjenja na vremenskoj osi, vremenska skala se povećava što daje bolju perspektivu na vremenskoj osi i njenom sadržaju u celini. Ovo olakšava organizaciju i uređivanje projekta.

 1. U meniju Prikaz izaberite stavku Vremenska osa.

 2. U meniju Prikaz izaberite stavku Povećaj ili Smanji.

Uklapanje vremenske ose na ekranu

 • U meniju Prikaz izaberite stavku Zumiraj da bi se uklopilo .

Povećavanje ili smanjivanje veličine skice scenarija

 • Uradite sledeće:

  • Da biste povećali veličinu skice scenarija, prevucite gornju ivicu skice scenarija nagore.

  • Da biste smanjili veličinu skice scenarija, prevucite gornju ivicu skice scenarija nadole.

   Napomena

   • Kada postavite pokazivač preko gornje plave ivice skice scenarija, pokazivač se pretvara u dvoglavu strelicu koju možete da koristite za prevlačenje ivice nagore ili nadole.

Savet

 • Da biste brzo dodali klip u projekat, prevucite ga u skicu scenarija/vremensku osu. Da biste prevukli klipove u nizu, kliknite na prvi klip na listi, pritisnite i držite taster SHIFT, kliknite na poslednji klip na listi i prevucite izabrane klipove u skicu scenarija/vremensku osu. Da biste prevukli klipove koji nisu u nizu, pritisnite i držite taster CTRL, kliknite na svaki klip koji želite da dodate i prevucite izabrane klipove u skicu scenarija/vremensku osu.