Pojedinačne slike možete da izaberete i uređujete iz biblioteke slika.

Ako izvršite neke od sledećih izmena, promenićete originalnu datoteku slike a ne samo način na koji se ona prikazuje u programu Windows Media Center.

Prikaži sve

Rotiranje slike

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Slike + video zapisi, a zatim kliknite na dugme biblioteka slika.

 2. Krećite se do slike koju želite da rotirate, kliknite desnim tasterom miša na sliku, a zatim kliknite na dugme Detalji slike.

 3. Da biste sliku rotirali za 90 stepeni u smeru kretanja kazaljke na satu, kliknite da dugme Rotiraj. Ako kliknete na sliku više puta, slika se rotira za 90 stepeni u smeru kretanja kazaljke na satu svaki put kada kliknete na dugme Rotiraj.

Štampanje slike

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Slike + video zapisi, a zatim kliknite na dugme biblioteka slika.

 2. Krećite se do slike koju želite da odštampate, kliknite desnim tasterom miša na sliku, a zatim kliknite na dugme Detalji slike.

 3. Da biste odštampali sliku, kliknite na dugme Štampaj.

Otklanjanje efekta crvenih očiju

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Slike + video zapisi, a zatim kliknite na dugme biblioteka slika.

 2. Krećite se do slike koju želite da uredite, kliknite desnim tasterom miša na sliku, a zatim kliknite na dugme Detalji slike.

 3. Da biste otklonili efekat crvenih očiju, kliknite na dugme Poboljšaj, izaberite stavku Efekat crvenih očiju, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Podešavanje kontrasta

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Slike + video zapisi, a zatim kliknite na dugme biblioteka slika.

 2. Krećite se do slike koju želite da uredite, kliknite desnim tasterom miša na sliku, a zatim kliknite na dugme Detalji slike.

 3. Da biste podesili kontrast, kliknite na dugmad Poboljšaj, Kontrast, a zatim na dugme Sačuvaj.

Rezanje slike

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Slike + video zapisi, a zatim kliknite na dugme biblioteka slika.

 2. Krećite se do slike koju želite da uredite, kliknite desnim tasterom miša na sliku, a zatim kliknite na dugme Detalji slike.

 3. Da biste izrezali sliku, kliknite na dugme Poboljšaj, a zatim na dugme Izreži.

 4. Kliknite na dugme da biste podesili lokaciju, veličinu i položaj izreza.

 5. Kada završite sa podešavanjem izreza, kliknite na dugme Sačuvaj.

Brisanje slike sa računara

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Slike + video zapisi, a zatim kliknite na dugme biblioteka slika.

 2. Krećite se do slike koju želite da izbrišete, kliknite desnim tasterom miša na sliku, a zatim kliknite na dugme Izbriši.

 3. Kliknite na dugme Da da biste potvrdili da želite da izbrišete sliku sa računara.

Povećavanje slike

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Slike + video zapisi, a zatim kliknite na dugme biblioteka slika.

 2. Krećite se do slike koju želite da povećate.

 3. Pritisnite taster ENTER, a zatim ponovo pritisnite taster ENTER.

  Zumiranje nije moguće kada gledate projekciju slajdova. Ako želite da prilagodite projekciju slajdova, pogledajte odeljak Reprodukcija video zapisa i gledanje slika.

 4. Pritisnite taster BACKSPACE da biste se vratili na prethodni ekran.

Uređivanje slike prilikom gledanja projekcije slajdova

 1. Na ekranu start pomerite se do dugmeta Slike + video zapisi, a zatim kliknite na dugme biblioteka slika.

 2. Pronađite sliku u biblioteci slika i kliknite na nju tako da slika pokrije ceo ekran.

 3. Kada se slika prikaže na celom ekranu, kliknite na nju desnim tasterom miša, a zatim kliknite na dugme Detalji slike.

 4. Izvršite željenu promenu na slici.

 5. Da biste nastavili sa projekcijom slajdova, kliknite na dugme Reprodukuj projekciju slajdova.