Ako primetite da neki proces umanjuje performanse računara — zato što koristi veliki procenat resursa centralnog procesora (CPU) ili veliku količinu radne memorije (RAM) — možete da upotrebite upravljač zadacima da biste dovršili proces. Pokušajte da zatvorite sve otvorene programe da biste videli da li će se proces dovršiti pre nego što upotrebite upravljač zadacima da biste dovršili proces.

Upozorenje

  • Vodite računa prilikom dovršavanja procesa. Ako dovršite proces povezan sa otvorenim programom, poput programa za obradu teksta, program će se zatvoriti, a vi ćete izgubiti sve podatke koji nisu sačuvani. Ako dovršite proces povezan sa sistemskom uslugom, neki deo sistema možda neće pravilno funkcionisati.

  1. Otvorite upravljač zadacima tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na traku zadataka i izabrati stavku Upravljač zadacima.

  2. Izaberite karticu Procesi da biste videli listu svih procesa koji su trenutno pokrenuti pod vašim korisničkim nalogom, kao i opis za svaki proces. Da biste videli sve procese koji su trenutno pokrenuti na računaru, kliknite na dugme Prikaži procese svih korisnika. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

  3. Kliknite na proces, a zatim kliknite na dugme Dovrši proces.

Napomene

  • Da biste videli da li ima aktivnih usluga u određenom procesu, poput svchost.exe, kliknite desnim tasterom miša na proces i izaberite komandu Idi na usluge. Usluge povezane sa procesom su označene na kartici Usluge. Ukoliko ne vidite nijednu istaknutu uslugu, sa procesom nije povezana nijedna usluga.

  • Da biste prikazali više informacija o procesu koji je pokrenut u okviru upravljača zadacima, kliknite desnim tasterom miša na proces, a zatim izaberite stavku Svojstva. U dijalogu Svojstva možete da prikažete informacije o procesu, uključujući lokaciju i veličinu. Izaberite karticu Detalji da biste prikazali detaljne informacije o procesu.