Datoteke i fascikle možete da delite na više načina. Uobičajeni način deljena datoteka u sistemu Windows je direktno deljenje sa računara. Windows nudi dva metoda deljenja datoteka na taj način: možete da delite datoteke direktno iz bilo koje fascikle na računaru ili iz javne fascikle. Metod koji koristite za deljenje fascikli sa drugom osobom zavisi od lokacije na kojoj želite da ih skladištite, od toga sa kim želite da ih delite i od nivoa kontrole koji želite da imate nad tim datotekama. Oba metoda dozvoljavaju deljenje datoteka ili fascikli sa nekom osobom pomoću vašeg ili drugog računara na istoj mreži. Ako tragate za dodatnim načinima deljena datoteka, ovaj članak opisuje i nekoliko drugih metoda koje možete da koristite.

Deljenje datoteka iz bilo koje fascikle na računaru

Pomoću ovog metoda deljenja možete da odredite ko će moći da menja datoteke koje delite i koju će vrstu promena (ako ih bude) moći da izvrši. To činite pomoću podešavanja dozvola za deljenje. Dozvole za deljenje mogu biti dodeljene pojedincu ili grupi korisnika na istoj mreži. Na primer, nekim osobama možete dozvoliti samo da prikazuju vaše deljene datoteke, dok drugima možete dozvoliti da ih prikazuju i menjaju. Osobe sa kojima delite sadržaj moći će da vide samo one fascikle koje ste sa njima podelili.

Ovaj metod deljenja možete da koristite i za pristup deljenim datotekama sa drugog računara, jer su sve datoteke koje delite sa drugim osobama vidljive i na drugim računarima.

Za uputstva o tome kako da delite datoteke u bilo kojoj fascikli na računaru pogledajte odeljak Deljenje datoteka sa drugom osobom.

Napomena

 • Ako je računar deo radne grupe, imate opciju uključivanja ili isključivanja zaštite lozinkom. Ako je zaštita lozinkom uključena, osoba sa kojom delite sadržaj mora imati korisnički nalog i šifru na vašem računaru da bi mogla da pristupi datotekama i fasciklama koje delite. Zaštitu lozinkom možete uključiti ili isključiti u Centru za mrežu i deljenje.

Deljenje datoteka iz javne fascikle na računaru

Pomoću ovog metoda možete da kopirate ili premeštate datoteke u javnu fasciklu i da ih delite sa te lokacije. Ako uključite deljenje datoteka iz javne fascikle, sve osobe sa korisničkim nalogom i lozinkom na vašem računaru, kao i svi korisnici mreže moći će da vide sve datoteke u vašoj javnoj fascikli i njenim potfasciklama. Ne možete ograničiti korisnike da vide samo neke datoteke u javnoj fascikli. Međutim, možete da postavite dozvole koje im ograničavaju pristup javnoj fascikli ili koje im onemogućavaju izmenu postojećih ili kreiranje novih datoteka.

Ako se ne nalazite na domenu, takođe možete da uključite deljenje koje je zaštićeno lozinkom. Ono ograničava mrežni pristup javnoj fascikli na osobe koji imaju korisnički nalog i lozinku na računaru. Mrežni pristup javnoj fascikli je isključen po podrazumevanoj vrednosti, ukoliko ga vi ne omogućite.

Za uputstva o tome kako da delite sadržaj pomoću javne fascikle pogledajte odeljke Deljenje datoteka sa drugom osobom i Deljenje datoteka pomoću javne fascikle.

Slika javne fascikle
Javna fascikla

Koji metod deljenja treba koristiti

Postoji nekoliko faktora koje treba da uzmete u obzir prilikom donošenja odluke da li da delite datoteke iz bilo koje ili iz javne fascikle.

Koristite bilo koju fasciklu za deljenje ako:

 • Želite da delite fascikle direktno sa lokacije na kojoj su uskladištene (obično u fasciklama „Dokumenti“, „Slike“ ili „Muzika“) i želite da izbegnete njihovo skladištenje u javnoj fascikli.

 • Želite da omogućite podešavanje dozvola za deljenje za pojedince, a ne za sve korisnike na mreži, kao i da nekim osobama omogućite veći ili manji pristup (ili da im onemogućite pristup).

 • Delite mnogo digitalnih slika, muzike ili drugih velikih datoteka koje bi bile prevelike za kopiranje u zasebnu deljenu fasciklu. Možda nećete želeti da vam te datoteke zauzimaju prostor na dve različite lokacije na računaru.

 • Često kreirate nove datoteke ili ažurirate datoteke koje želite da delite, a ne želite da se opterećujete njihovim kopiranjem u javnu fasciklu.

Koristite javnu fasciklu za deljenje ako:

 • Želite jednostavno deljenje datoteka i fascikli sa jedne lokacije na računaru.

 • Želite mogućnost brzog pregleda celokupnog sadržaja koji delite sa drugima tako što ćete pregledati u javnu fasciklu.

 • Želite da sadržaj koji delite bude odvojen od sadržaja fascikli „Dokumenti“, „Muzika“ i „Slike“.

 • Želite da podesite dozvole za deljenje za sve korisnike na mreži i nema potrebe za podešavanjem pojedinačnih dozvola za deljenje.

Za više informacija pogledajte odeljak Deljenje datoteka pomoću javne fascikle.

Ostali načini deljenja datoteka

Postoji još nekoliko načina deljenja datoteka koji ne zahtevaju njihovo deljenje iz određenih fascikli. Datoteke možete da delite i pomoću:

 • Mreže direktno povezanih računara (ad hoc). Ako želite da delite datoteke između računara koji se ne nalaze na istoj mreži ali su u istoj prostoriji, možete da kreirate mrežu direktno povezanih računara koja se naziva i ad hoc mreža. Ad hoc mreža je privremena mreža između računara i uređaja koji se koriste u posebne svrhe, kao što je deljenje dokumenata tokom sastanka. Za više informacija pogledajte odeljak Podešavanje mreže direktno povezanih računara (ad hoc).

 • Prenosivih medija. Datoteke možete da kopirate na bilo koju vrstu prenosivog medija, uključujući prenosive čvrste diskove, CD-ove, DVD-ove i fleš memorijske kartice. Zatim taj medij možete da ubacite ili priključite na drugi računar i da kopirate datoteke na njega ili da date prenosivi medij osobama sa kojima želite da delite datoteke i tako omogućite da ih sami kopiraju. Za više informacija pogledajte odeljak Kopiranje datoteka na drugi računar.

 • E‑pošte. Ako imate samo jednu ili dve datoteke koje želite da delite i ako one nisu velike, najjednostavnije će biti da ih delite tako što ćete ih priložiti e‑poruci. Za informacije o slanju priloga pomoću programa Windows pošta pogledajte odeljak Slanje priloga u poruci u programu Windows pošta.

 • Programa Windows prostor za timski rad. Ova funkcija sistema Windows vam omogućava podešavanje sesije u kojoj možete da delite dokumente, programe ili radnu površinu sa drugim učesnicima sesije. Za više informacija pogledajte odeljak Windows prostor za timski rad: najčešća pitanja

 • Programa za deljenje datoteka koji je kompatibilan sa sistemom Windows. Postoje mnogi programi koji su namenjeni deljenju datoteka.

 • Weba. Postoje mnoge Web lokacije namenjene deljenju fotografija i drugih tipova datoteka.

 • Neposredne razmene poruka. Većina programa za neposrednu razmenu poruka omogućava deljenje datoteka sa osobama tokom ćaskanja na Internetu.