Datoteke i fascikle: preporučene veze

Mnoge uobičajene zadatke vezane za datoteke, na primer, brisanje i preimenovanje datoteka možete izvršiti bez otvaranja programa. Takođe možete komprimovati datoteke, poslati ih u e‑poruci i promeniti programe koje koristite za njihovo otvaranje.