Windows obezbeđuje nekoliko načina za pronalaženje datoteka i fascikli. Ne postoji jedan način pretraživanja koji je najbolji. Možete koristiti različite metode za različite situacije.

Prikaži sve

Pronalaženje datoteke ili fascikle u slučaju da znate gde treba da počnete sa traženjem

Obično ćete tražiti datoteku za koju znate da je uskladištena negde u određenoj fascikli, kao što je fascikla „Dokumenti“ ili „Slike“. Nažalost, pronalaženje željene datoteke može da znači pregledanje stotina datoteka i potfascikli. Da biste uštedeli vreme i trud, koristite polje za pretragu.

Slika polja za pretragu
Polje za pretragu

Polje za pretragu se nalazi na vrhu svake fascikle (kao i u dnu „Start“ menija). Ono filtrira trenutni prikaz na osnovu teksta koji otkucate. Pretraga je zasnovana na tekstu u imenu datoteke i u samoj datoteci, na oznakama i drugim svojstvima datoteke. Ona obuhvata trenutnu fasciklu, kao i sve potfascikle.

Da biste tražili datoteku ili fasciklu pomoću polja za pretragu:

 • Otkucajte reč ili deo reči u polju za pretragu.

  Dok kucate u polju za pretragu, sadržaj fascikle će se filtrirati da bi odrazio svaki sledeći znak koji otkucate. Kada ugledate željenu datoteku, možete prestati sa kucanjem. Nema potrebe da pritisnete taster ENTER jer se pretraživanje odvija automatski.

Na primer, pretpostavimo da počinjemo sa fasciklom koja izgleda ovako:

Slika sadržaja fascikle pre kucanja u polju za pretragu
Sadržaj fascikle pre kucanja u polju za pretragu

Pretpostavimo sada da tražite datoteke sa fakturama, pa ćete u polje za pretragu otkucati reč „faktura“. Dok kucate, prikaz se automatski filtrira i videćete nešto slično ovome:

Slika sadržaja fascikle nakon kucanja termina „faktura“ u polju za pretragu
Sadržaj fascikle posle kucanja reči „faktura“ u polju za pretragu

Za više informacija o korišćenju polja za pretragu pogledajte odeljak Saveti za pronalaženje datoteka.

Pronalaženje datoteke ili fascikle pomoću fascikle za pretragu

Fascikla za pretragu je dobar izbor kada:

 • ne znate gde je datoteka ili fascikla smeštena.

 • želite da rezultati pretrage uključuju datoteke iz više fascikli, kao što su fascikle „Slike“ i „Muzika“.

 • želite da pretražujete koristeći više imena datoteka ili svojstava datoteke.

Po podrazumevanoj vrednosti ova pretraga je zasnovana na skupu lokacija koje se zovu indeksirane lokacije. To uključuje sve fascikle iz lične fascikle (što podrazumeva fascikle „Dokumenti“, „Slike“, „Muzika“, radnu površinu i druge uobičajene lokacije), e-poštu i vanmrežne datoteke. Ako datoteke obično čuvate na drugim lokacijama, možete ih dodati indeksiranim lokacijama. Za više informacija pogledajte odeljak Poboljšavanje Windows pretraga pomoću indeksa: najčešća pitanja.

 1. Otvorite pretragu tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Pretraži.

 2. Otkucajte reč ili deo reči u polju za pretragu.

  Dok kucate, pojaviće se datoteke koje se podudaraju sa tim tekstom, a koje se nalaze na različitim lokacijama na računaru.

 3. Sada u oknu za pretraživanje izvršite neku od sledećih radnji:

  • Kliknite na neko od dostupnih dugmadi filtera da biste prikazali samo određene vrste datoteka, na primer, e‑pošta, dokumenti, slike ili muzika.

  • Kliknite na dugme „Više opcija pretraživanja“ Slika dugmeta „Više opcija pretraživanja“ da biste prikazali dodatne filtere. Da biste napravili napredniju pretragu, unesite informacije u bilo koji okvir sa listom, a zatim kliknite na dugme Pretraži.
  • Kliknite na neku stavku na listi Lokacija da biste odabrali drugi skup lokacija za pretragu. Podrazumevana pretraga obuhvata indeksirane lokacije, ali možete odabrati da pretražite ceo čvrsti disk ili bilo koju drugu lokaciju.

Za više informacija o kreiranju pretrage pomoću fascikle za pretragu pogledajte odeljak Saveti za pronalaženje datoteka.

Saveti

 • Podrazumevana pretraga, koja obuhvata indeksirane lokacije, obično je najbolji način pretraživanja. Budući da su te lokacije indeksirane, pretraga je veoma brza i uključuje sva uobičajena mesta za skladištenje datoteka.

 • Lokaciju pod imenom „Svuda“ možete izabrati da biste izvršili temeljnu pretragu celog računara. Kada pretražujete lokaciju „Svuda“, brzo ćete dobiti rezultate sa indeksiranih lokacija, a nakon toga će se rezultati sa lokacija van indeksa polako pojavljivati dok se pretražuju preostali delovi računara.

Pronalaženje programa ili datoteke pomoću „Start“ menija

Polje za pretragu u „Start“ meniju možete koristiti za pronalaženje programa, datoteka koje se nalaze u okviru indeksiranih lokacija (što uključuje ličnu fasciklu, e‑poštu i vanmrežne datoteke) i Web lokacije koje su uskladištene u istoriji pregledača.

Slika polja za pretragu u „Start“ meniju
Polje za pretragu u „Start“ meniju

Da biste pomoću „Start“ menija pronašli program ili datoteku:

 • Otkucajte reč ili deo reči u polju za pretragu u „Start“ meniju.

  Dok kucate, u „Start“ meniju će se pojavljivati stavke koje se podudaraju sa tim tekstom. Pretraga je zasnovana na tekstu u imenu datoteke, tekstu u samoj datoteci, na oznakama i drugim svojstvima datoteke. Nema potrebe da pritisnete taster ENTER jer se pretraživanje odvija automatski.