Pronalaženje slike na računaru

Najlakši način za pronalaženje i pregled slika na računaru je korišćenje Windows foto-galerije. Po podrazumevanoj vrednosti, u Foto-galeriji se prikazuju sve slike koje se nalaze u fascikli „Slike“, ali u Foto-galeriju možete dodati i druge fascikle. Pretragu možete vršiti korišćenjem polja za pretragu ili izborom oznaka, ocena ili datuma u oknu za navigaciju.

Otvorite Windows foto-galeriju tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows foto-galerija.

Prikaži sve

Pregled i prikaz slika

Da biste Uradite sledeće
Da biste

Videli sve slike i video zapise u Foto-galeriji

Uradite sledeće

U oknu za navigaciju izaberite stavku Sve slike i video zapisi.

Slika stavke „Sve slike i video zapisi“ u oknu za navigaciju
Stavka „Sve slike i video zapisi“ u oknu za navigaciju
Da biste

Videli sve slike ili sve video zapise, ali ne i jedno i drugo

Uradite sledeće

U oknu za navigaciju, u okviru stavke Sve slike i video zapisi kliknite na dugme Slike ili Video zapisi.

Da biste

Videli uvećani pregled sličice

Uradite sledeće

Zadržite pokazivač miša na sličici.

Da biste

Videli uvećani prikaz slike

Uradite sledeće

Dvaput kliknite na sliku.

Da biste

Se vratili u prikaz sa sličicama

Uradite sledeće

Kliknite na dugme Nazad u galeriju.

Pronalaženje slika

Da biste Uradite sledeće
Da biste

Pronašli sliku po oznaci

Uradite sledeće

U oknu za navigaciju, u okviru stavke Oznake kliknite na oznaku da biste videli sve slike i video zapise koji koriste tu oznaku.

Slika oznaka u oknu za navigaciju
Oznake u oknu za navigaciju
Da biste

Pronašli sliku pomoću više oznaka

Uradite sledeće

Pritisnite taster CTRL i izaberite više oznaka da biste videli sve slike i video zapise koji sadrže neke od tih oznaka.

Da biste

Pronašli sliku pomoću imena datoteke ili oznake

Uradite sledeće

U polje za pretragu otkucajte ime datoteke ili oznake. Možete otkucati celo ime ili nekoliko početnih slova.

Slika polja za pretragu
Polje za pretragu
Da biste

Pronalaženje slike po oznaci tipa datoteke

Uradite sledeće

U polje za pretragu otkucajte oznaku tipa datoteke da biste brzo suzili rezultate pretrage na određene formate datoteka, na primer .jgp, .tif ili .wmv.

Da biste

Pronalaženje slike po godini, mesecu ili datumu fotografisanja

Uradite sledeće

U oknu za navigaciju, u okviru stavke Datum fotografisanja kliknite na godinu da biste videli sve slike i video zapise koji su nastali tokom te godine ili proširite stavku godine da biste izabrali mesec ili datum.

Da biste

Pronalaženje slike pomoću više datuma

Uradite sledeće

Pritisnite taster CTRL, a zatim izaberite više datuma da biste videli sve slike i video zapise koji su nastali tokom tih datuma.

Da biste

Pronalaženje slike po oceni

Uradite sledeće

U oknu za navigaciju, u okviru stavke Ocene kliknite na skup zvezdica (od „Nije ocenjeno“ do pet zvezdica) da biste videli sve slike i video zapise označene tom ocenom.

Da biste

Pronalaženje slike pomoću više ocena

Uradite sledeće

Pritisnite taster CTRL i izaberite više skupova ocena da biste videli sve slike i video zapise koji su označeni tim ocenama.