Pronalaženje trake zadatka

Traka zadataka se obično nalazi na dnu ekrana. Ako nije vidljiva, postoji nekoliko mogućih razloga za to:

  • Traka zadataka je otključana i smanjena, pa se teško vidi.

  • Uključena je funkcija automatskog skrivanja. U tom slučaju ćete videti traku zadataka samo kada postavite pokazivač na nju.

  • Ako koristite veći broj monitora, traka zadataka će se pojaviti samo na jednom.

Prikaži sve

Promena veličine trake zadataka tako da ponovo postane vidljiva

  • Postavite pokazivač na oblast gde bi trebalo da se nalazi traka zadataka. Kada se pokazivač promeni u vertikalnu dvostranu strelicu Slika vertikalne strelice koja ukazuje na to da visina trake zadataka može da se promeni, prevucite ivicu nagore.

Pronalaženje trake zadataka ako je uključena funkcija automatskog skrivanja

  • Postavite pokazivač na mesto na kom ste poslednji put videli traku zadataka. Ako ne možete da se setite tog mesta, pokušajte prvo da ga postavite na dno ekrana, a zatim sa strane ili na vrh ekrana ako je potrebno. Možda ćete morati da pomerite pokazivač gotovo izvan ekrana da biste pronašli traku zadataka.

Isključivanje funkcije automatskog skrivanja

  1. Otvorite opciju „Svojstva trake zadataka i Start menija“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Izgled i personalizacija, a zatim izabrati stavku Traka zadataka i Start meni.

  2. Opozovite izbor u polju za potvrdu Automatski sakrij traku zadataka i kliknite na dugme U redu.