Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o zaštitnim zidovima.

Prikaži sve

Šta je zaštitni zid?

Zaštitni zid je softver ili hardver koji proverava informacije koje dolaze sa Interneta ili mreže, a zatim ih blokira ili im dozvoljava da prođu do računara, u zavisnosti od postavki zaštitnog zida.

Zbog čega mi je potreban zaštitni zid?

Zaštitni zid može pomoći u sprečavanju hakera ili zlonamernog softvera (kao što su crvi) da pristupe računaru putem mreže ili Interneta. On takođe može pomoći pri sprečavanju računara u slanju zlonamernog softvera na druge računare.

Čak i kada mislite da na računaru nemate ništa što bi ikoga zanimalo, crv može u potpunosti da onemogući vaš računar ili bi neko mogao da koristi vaš računar da bi širio crve ili viruse na druge računare bez vašeg znanja.

Šta znači „propuštanje programa kroz zaštitni zid“?

Propuštanje programa kroz zaštitni zid, koje se ponekad naziva deblokiranjem, podrazumeva kreiranje izuzetka da biste omogućili određenom programu da šalje informacije kroz zaštitni zid. Program možete propustiti kroz zaštitni zid tako što ćete otvoriti neke portove. Za više informacija pogledajte odeljak Dozvoljavanje programu da komunicira kroz Windows zaštitni zid.

Koje su preporučene postavke za Windows zaštitni zid?

Preporučujemo podrazumevane postavke zaštitnog zida:

 • Zaštitni zid je uključen.

 • Zaštitni zid je uključen za sve mrežne lokacije (kuća ili posao, javno mesto ili domen).

 • Zaštitni zid je uključen za sve mrežne veze.

 • Zaštitni zid blokira dolazne veze koje se ne podudaraju sa izuzetkom.

Kako da budem siguran da je Windows zaštitni zid uključen?

Windows zaštitni zid je uključen po podrazumevanoj vrednosti u ovoj verziji operativnog sistema Windows. Da biste se uverili da nije isključen, sledite ove korake:

 1. Otvorite Windows zaštitni zid tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Bezbednost, a zatim izabrati stavku Windows zaštitni zid.

 2. Izaberite stavku Uključi ili isključi Windows zaštitni zid. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 3. Izaberite stavku Uključi (preporučuje se) i kliknite na dugme U redu.

Koje su neke od stvari koje zaštitni zid ne može da spreči?

 • Virusi e‑pošte

  Virusi e‑pošte su priloženi e‑poruci. Zaštitni zid ne može da odredi sadržaj e‑pošte, tako da ne može da vas zaštiti od ovih vrsta virusa. Trebalo bi da koristite antivirusni program za skeniranje i brisanje sumnjivih priloga iz e‑poruke pre nego što je otvorite. Čak i kada imate antivirusni program, ne bi trebalo da otvarate prilog e‑pošte ako niste sigurni da je bezbedan. Za više informacija pogledajte odeljak Izbegavanje virusa e‑pošte.

 • Phishing prevare

  Phishing je tehnika koja se koristi da bi se od korisnika računara na prevaru dobile lične ili finansijske informacije, kao što je lozinka računa u banci. Uobičajena phishing prevara na mreži započinje e‑porukom koja deluje kao da potiče od pouzdanog izvora, ali zapravo upućuje primaoce da dostave informacije lažnoj Web lokaciji. Zaštitni zidovi ne mogu da odrede sadržaj e‑pošte, tako da ne mogu da vas zaštite od ovih vrsta napada. Za više informacija pogledajte odeljak Filter za phishing: najčešća pitanja.

Zašto ne mogu da promenim neke postavke Windows zaštitnog zida?

Ukoliko je vaš računar povezan sa domenom, administrator sistema možda kontroliše te postavke putem smernica grupe.

Gde mogu da pogledam više detalja o izuzecima?

Morate da budete prijavljeni kao administrator da biste izvršili ove korake.

Novi Windows zaštitni zid sa dodatnom bezbednošću je Microsoft Management Console (MMC) proširenje konzole koje obezbeđuje više opcija za IT stručnjake. Sa ovim zaštitnim zidom možete da postavljate i prikazujete detalje dolaznih i odlaznih pravila i integrišete se sa Bezbednošću Internet protokola (IPsec).

Sledite ove korake da biste otvorili Windows zaštitni zid sa naprednim postavkama bezbednosti:

 1. Otvorite opciju „Administrativne alatke“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati fasciklu Administrativne alatke.

 2. Kliknite dvaput na stavku Windows zaštitni zid sa naprednim postavkama bezbednosti. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

Napomena

 • Morate da budete član administratorske grupe ili grupe operatora mreže da biste koristili Windows zaštitni zid sa naprednim postavkama bezbednosti.

Za više informacija o Windows zaštitnom zidu sa naprednim postavkama bezbednosti pogledajte odeljak Windows zaštitni zid sa naprednim postavkama bezbednosti - mapa sadržaja i Prvi koraci sa Windows zaštitnim zidom sa naprednim postavkama bezbednosti na Microsoft Web lokaciji.

Šta se desilo sa postavkama ICMP-a i vođenja evidencije u Windows zaštitnom zidu?

Morate da budete prijavljeni kao administrator da biste izvršili ove korake.

Da biste pronašli postavke ICMP-a i vođenja evidencije, otvorite Windows zaštitni zid sa naprednim postavkama bezbednosti.

 1. Otvorite opciju „Administrativne alatke“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati fasciklu Administrativne alatke. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 2. Kliknite dvaput na stavku Windows zaštitni zid sa naprednim postavkama bezbednosti.

Da biste promenili postavke vođenja evidencije:

 1. U okviru Javni profil izaberite opciju Svojstva Windows zaštitnog zida.

 2. Izaberite karticu za profil koji želite da promenite.

 3. U okviru Vođenje evidencije kliknite na dugme Prilagodi.

 4. U dijalogu koji se pojavljuje, promenite željene postavke, a zatim kliknite na dugme U redu.

Možete odrediti ICMP postavke tako što ćete kreirati dolazna i odlazna pravila koristeći ICMPv4 ili ICMPv6 protokol.

Mogu li da koristim više zaštitnih zidova na računaru?

Da, ali istovremeni rad više zaštitnih zidova može da dovede do neusaglašenosti. Najbolje je koristiti samo jedan zaštitni zid.

Ako imam mrežnu skretnicu sa ugrađenim zaštitnim zidom, da li treba da uključim i Windows zaštitni zid?

Da. Zato što zaštitni zidovi zasnovani na mrežnoj skretnici obezbeđuju zaštitu samo od računara na Internetu, a ne i od računara na kućnoj mreži. Na primer, ako se prenosni računar ili računar-gost povežu sa nekom drugom mrežom, zaraze računarskim crvom i zatim povežu sa vašom kućnom mrežom, zaštitni zid zasnovan na mrežnoj skretnici neće moći da spreči širenje crva. Međutim, zaštitni zid koji radi na svakom računaru na mreži može pomoći u kontroli širenja virusa.

Kada pokušam da vratim postavke Windows zaštitnog zida u prvobitno stanje, vidim poruku upozorenja. Šta to znači?

Ako ste određene programe propustili kroz zaštitni zid, te postavke će biti izgubljene za sve mrežne lokacije, ne samo za lokaciju mreže sa kojom ste trenutno povezani i programi koje ste omogućili će sada biti blokirani zaštitnim zidom.

Šta mi je još potrebno pored zaštitnog zida da bih zaštitio računar?

Trebalo bi da uradite tri stvari:

Zašto se više instanci istog programa pojavljuje na kartici „Izuzeci“?

Ako instalirate, deinstalirate ili ponovo instalirate program kada se povezujete sa različitim mrežama, nekoliko instanci tog programa može da se pojavi na kartici „Izuzeci“. Do toga dolazi zato što morate kreirati izuzetak za svaku kategoriju ako svaka mreža sa kojom se povezujete ima drugu mrežnu lokaciju. Na primer, možete kreirati izuzetak dok ste povezani sa mrežom „Javno mesto“, a kasnije možete da se povežete sa mrežom „Kuća ili posao“ i ponovo kreirate izuzetak.

Do toga može da dođe i kada su primenjene smernice grupe.