Ako ste pokušali da se prijavite na operativni sistem Windows i primili poruku o grešci koja vam saopštava da je vaš korisnički profil možda oštećen, možete pokušati da ga popravite. Potrebno je da kreirate novi profil, a zatim da kopirate datoteke iz postojećeg profila u novi.

Kreiranje novog korisničkog profila

Da biste kreirali novi profil, potrebno je da najpre kreirate novi korisnički nalog. Kada kreirate nalog, ujedno se kreira i profil.

 1. Otvorite opciju „Korisnički nalozi“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Korisnički nalozi i porodična bezbednost (ili tako što ćete izabrati stavku Korisnički nalozi ako ste povezani sa mrežnim domenom), a zatim izabrati stavku Korisnički nalozi.

 2. Izaberite stavku Upravljaj drugim nalogom. Obavezna dozvola administratora Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.

 3. Izaberite stavku Kreiraj novi nalog.

 4. Otkucajte ime koje želite da date korisničkom nalogu, izaberite tip naloga, a zatim izaberite stavku Kreiraj nalog.

Kopiranje datoteka u novi korisnički profil

Pošto ste kreirali profil, možete kopirati datoteke iz postojećeg profila. Na računaru morate imati najmanje tri korisnička naloga, uključujući i novi nalog koji ste upravo kreirali, da biste dovršili ove korake.

 1. Prijavite se kao korisnik, ali ne kao korisnik naloga koji ste upravo kreirali ili naloga iz kojeg želite da kopirate datoteke.

 2. Otvorite fasciklu „Dokumenti“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Dokumenti.

 3. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije fascikle.

  Ako ne vidite meni „Alatke“, pritisnite taster ALT.

 4. Izaberite karticu Prikaz, kliknite na dugme Prikaži skrivene datoteke i fascikle, opozovite izbor u polju za potvrdu Sakrij zaštićene datoteke operativnog sistema, a zatim kliknite na dugme U redu.

 5. Pronađite fasciklu C:\Users\Old_Username gde C predstavlja disk jedinicu na kojoj je instaliran operativni sistem Windows, a Old_Username ime profila iz kojeg želite da kopirate datoteke.

 6. Izaberite sve datoteke i fascikle u ovoj fascikli, izuzev sledećih datoteka:

  • Ntuser.dat

  • Ntuser.dat.log

  • Ntuser.ini

 7. U meniju Uređivanje izaberite stavku Kopiraj.

  Ako ne vidite meni „Uređivanje“, pritisnite taster ALT.

 8. Pronađite fasciklu C:\Users\New_Username, gde Cpredstavlja disk jedinicu na kojoj je instaliran operativni sistem Windows, a New_Username ime korisničkog profila koji ste kreirali.

 9. U meniju Uređivanje izaberite stavku Nalepi.

  Ako ne vidite meni „Uređivanje“, pritisnite taster ALT.

 10. Odjavite se, a zatim se prijavite kao novi korisnik.

  Ako imate e-poruke u programu za e-poštu, na primer programu Windows Mail, potrebno je da pre nego što izbrišete stari profil uvezete svoje e-poruke i e-adrese u novi korisnički profil. Ako sve funkcioniše ispravno, možete izbrisati stari profil.

Ako postupci po gorenavedenim koracima ne reše problem, obratite se za pomoć dobavljaču podrške za korisnike. Da biste saznali više informacija o opcijama podrške za korisnike koje važe za ovaj računar, kliknite na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izaberite stavku Pomoć i podrška, a zatim kliknite na vezu Pitajte nekoga ili proširite pretragu u dnu prozora pomoći.