Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o korišćenju fascikli u operativnom sistemu Windows.

Prikaži sve

Šta je fascikla?

Fascikla je spremište koje vam pomaže u organizovanju datoteka. Svaka datoteka na računaru uskladištena je u fascikli, a u fasciklama mogu biti smeštene i druge fascikle.

Gde bi trebalo da čuvam datoteke?

Različite vrste datoteka zahtevaju različite vrste fascikli. Na primer, preporučujemo da datoteke kao što su tekstualne datoteke, unakrsne tabele i prezentacije čuvate u fascikli „Dokumenti“. Postoji niz drugih posebnih fascikli, kao što su fascikle „Slike“ i „Muzika“, a ime svake od njih nagoveštava tip datoteke kojem je namenjena. Ove fascikle nisu samo pogodna mesta za pronalaženje i organizovanje ovih tipova datoteka, već su i optimizovane za brže pretraživanje i organizovanje.

Da li postoji mogućnost da sve datoteke vidim na jednom mestu umesto da otvaram različite fascikle da bih video različite vrste datoteka?

Da. Fascikla za pretragu u okviru jednog prikaza obezbeđuje brz pristup svim datoteka koje se najčešće koriste, kao što su dokumenti, slike i e‑pošta.

Šta je polje za pretragu i kako da ga koristim?

Polje za pretragu pronaći ćete na vrhu svake fascikle. Dok kucate u polju za pretragu, sadržaj fascikle se odmah filtrira da bi bile prikazane samo datoteke koje se podudaraju sa onim što ste otkucali. Međutim, polje za pretragu ne pretražuje automatski ceo računar. Ono pretražuje samo trenutnu fasciklu i njene potfascikle. Ako je prikaz fascikle već filtriran (na primer, ako prikazuje samo datoteke određenog autora), polje za pretragu će u tom slučaju vršiti pretragu samo u okviru tog ograničenog prikaza.

Slika polja za pretragu
Polje za pretragu

Šta je traka adrese i kakve vrste informacija prikazuje?

Traka adrese se nalazi pored polja za pretragu na vrhu svake fascikle i prikazuje trenutnu lokaciju. Ako kliknete na druge lokacije na traci adrese, možete se kretati direktno do njih.

Slika trake adrese
Traka adrese

Koja je svrha okna za navigaciju?

U oknu za navigaciju možete kliknuti na fascikle i sačuvane pretrage da biste promenili ono što je prikazano u trenutnoj fascikli. Okno za navigaciju pruža pristup uobičajenim fasciklama, kao što su fascikle „Dokumenti“, „Slike“ i „Pretrage“. Dodatnim fasciklama možete pristupiti tako što ćete kliknuti na dugme Fascikle u dnu okna za navigaciju. Na taj način biće prikazana lista „Fascikle“ na kojoj možete kliknuti na bilo koju fasciklu da biste došli direktno do nje.

Slika okna za navigaciju
Okno za navigaciju

Zašto se sadržaj fascikle menja kada kliknem negde u okviru okna za navigaciju? Zar fascikla ne bi trebalo da ima samo jedan skup datoteka?

Fascikle u operativnom sistemu Windows su dizajnirane tako da se možete kretati od fascikle do fascikle bez otvaranja novog prozora fascikle za svaku fasciklu. Koristeći okno za navigaciju možete brzo doći do bilo koje fascikle na računaru. Kada kliknete na lokaciju u oknu za navigaciju, sadržaj fascikle će se promeniti i prikazivaće sadržaj druge lokacije na koju ste kliknuli. Takođe možete otvoriti sačuvanu pretragu koja će prikazati datoteke koje zadovoljavaju kriterijume pretrage, čak i ako se one nalaze u različitim fasciklama na računaru.

Gde su meniji koji su se pojavljivali na vrhu fascikli u prethodnim verzijama operativnog sistema Windows?

Meniji su skriveni po podrazumevanoj vrednosti zato što se najčešće korišćene komande menija sada pojavljuju na novoj traci sa alatkama. Iako možda više nećete morati da koristite menije, možete odabrati opciju da oni budu prikazani uz novu traku sa alatkama. Za više informacija pogledajte odeljak Prikazivanje menija u fasciklama.

Gde je nestalo stablo fascikli?

Windows Explorer je imao stablo fascikli koje ste mogli da koristite za kretanje do svih lokacija na računaru. To se sada zove lista „Fascikle“ i dostupna je u oknu za navigaciju svake fascikle. Da biste otvorili listu „Fascikle“, kliknite na dugme Fascikle u dnu okna za navigaciju, a zatim izaberite željenu fasciklu. Da biste zatvorili listu „Fascikle“, ponovo kliknite na dugme Fascikle.

Slika liste „Fascikle“ u oknu za navigaciju
Lista „Fascikle“ u oknu za navigaciju

Gde je nestalo okno zadataka?

Okno zadataka, koje se u prethodnim verzijama operativnog sistema Windows pojavljivalo sa bočne strane fascikle, zamenjeno je novom trakom sa alatkama na vrhu fascikle. Mnogi zadaci koji su se pojavljivali u oknu zadataka sada se pojavljuju na traci sa alatkama.