Oblikovanje teksta e‑poruke ili poruke diskusione grupe

Ako želite da e‑poruke sadrže oblikovanje kao što su više fontova, podebljan tekst, obojena zaglavlja, slike i veze do Web lokacija, možete poslati poruke u formatu Hypertext Markup Language (HTML). Kada kreirate poruku u HTML formatu, možete koristi traku sa alatkama „Oblikovanje“ iznad okvira za pisanje poruke da biste tekstu dodali stilove, na primer, podebljano ili kurziv, da biste promenili font, centrirali tekst ili koristili druge opcije.

Prikaži sve

Slanje svih poruka u HTML formatu

 1. Otvorite program Windows pošta tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows pošta.

 2. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije, a zatim izaberite karticu Slanje.

 3. Izvršite bilo koju od sledećih radnji:

  • Da biste poslali sve e‑poruke u HTML formatu, u okviru stavke Format slanja pošte, izaberite stavku HTML.

  • Da biste poslali sve poruke diskusione grupe u HTML formatu, u okviru stavke Format slanja poruka diskusionih grupa, izaberite stavku HTML.

Slanje pojedinačne poruke u HTML formatu

 1. Otvorite program Windows pošta tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows pošta.

 2. Izaberite stavku Kreiraj poštu da biste kreirali novu e‑poruku ili izaberite stavku Nova objava da biste kreirali novu poruku diskusione grupe.

 3. U meniju Oblikovanje izaberite stavku Obogaćeni tekst (HTML).

Napomene

 • Neki programi za e‑poštu ne prikazuju ispravno poruke u HTML formatu. Ako program za e‑poštu primaoca ne podržava HTML, poruka će se pojaviti kao čisti tekst sa priloženom HTML datotekom.

 • U većini diskusionih grupa objavljivanje poruka u HTML formatu smatra se nepoštovanjem bontona, a čisti tekst je obično željeni format za poruke diskusionih grupa.