Formatiranje diskova i disk jedinica

Čvrsti diskovi koji predstavljaju primarne uređaje za skladištenje na računaru treba da se formatiraju pre nego što počnete da ih koristite. Formatiranje diska označava njegovo konfigurisanje pomoću sistema datoteka da bi Windows mogao da skladišti informacije na disku. Čvrsti diskovi na novim računarima koji koriste Windows su već formatirani. Ako kupite dodatni čvrsti disk da biste proširili skladište na računaru, možda ćete morati da ga formatirate.

Postoji mogućnost da proizvođači druge tipove uređaja za skladištenje isporučuju formatirane, uključujući mnoge USB fleš diskove i fleš memorijske kartice. CD-ovi i DVD-ovi koriste formate koji se razlikuju od čvrstih diskova i prenosivih uređaja za skladištenje. Za više informacija o formatiranju CD-ova i DVD-ova, pogledajte odeljak Koji CD ili DVD format treba da koristim?

Upozorenje

  • Formatiranjem se brišu sve postojeće datoteke na čvrstom disku. Ako formatirate čvrsti disk na kom postoje datoteke, one će biti izbrisane.

Evo odgovora na neka uobičajena pitanja o formatiranju diskova i disk jedinica.

Prikaži sve

Koliko često treba da formatiram diskove?

Obično samo kada dodajete na računar dodatno skladište. Ako na računar instalirate novi čvrsti disk, on mora biti formatiran pomoću sistema datoteka, kao što je NTFS, da bi Windows na njemu mogao da skladišti datoteke.

Šta označava ponovno formatiranje čvrstog diska?

Ponovno formatiranje odnosi se na formatiranje čvrstog diska ili particije koja je već formatirana ili sadrži podatke. Ponovno formatiranje diska briše sve podatke sa diska.

U prošlosti je ponovno formatiranje čvrstog diska i ponovno instaliranje operativnog sistema Windows ponekad bilo preporučeni metod za rešavanje ozbiljnih problema sa računarom. Ponovno formatiranje bi rešilo problem, ali po cenu brisanja svih podataka sa računara. Tada je trebalo ponovo instalirati programe korišćenjem originalnih instalacionih datoteka ili diskova, a zatim vratiti sve lične datoteke, kao što su dokumenti, muzika i slike, sa rezervnih kopija koje ste prethodno napravili.

Danas, ova verzija operativnog sistema Windows pruža veliki broj opcija za oporavak koje su manje drastične i pružaju bolju poziciju za započinjanje rešavanja problema sa računarom. Za više informacija potražite termin „opcije za oporavak sistema“ u odeljku Windows pomoć i podrška. Ponovno formatiranje i ponovna instalacija bi trebalo da budu poslednje rešenje kojem treba pribeći samo ukoliko su se sve ostale opcije za oporavak ili dijagnostiku pokazale kao neuspešne.

Šta mi je potrebno da bih formatirao čvrsti disk?

Da biste mogli da formatirate čvrsti disk, prvo na njemu morate da kreirate jednu ili više particija. Nakon što čvrsti disk podelite na particije, svaku particiju možete formatirati. (Termini „volumen“ i „particija“ često se koriste sa istim značenjem.) Čvrsti disk možete podeliti na particije tako da sadrži jedan volumen ili nekoliko volumena. Svakom volumenu se dodeljuje posebna oznaka disk jedinice. Za više informacija pogledajte odeljak Kreiranje i formatiranje particije čvrstog diska

Koji sistem datoteka treba da koristim?

Za ovu verziju sistema Windows, najbolji izbor za čvrste diskove predstavlja NTFS sistem datoteka. Neke prethodne verzije sistema Windows zahtevaju FAT32, tako da postoji nekoliko slučajeva, na primer računar sa multiboot konfiguracijom, kod kojih će možda biti potreban FAT32 sistem datoteka. Za više informacija pogledajte odeljak Poređenje NTFS i FAT sistema datoteka.

Šta je brzo formatiranje?

Brzo formatiranje je opcija za formatiranje koja kreira novu tabelu sa datotekama na čvrstom disku, ali ne zamenjuje niti briše disk u potpunosti. Brzo formatiranje je mnogo brže od uobičajenog formatiranja koje u potpunosti briše sve postojeće podatke na čvrstom disku.

Šta su particije i volumeni?

Particija predstavlja prazan prostor na čvrstom disku koji može biti formatiran i kom može biti dodeljena oznaka disk jedinice. Na osnovnom disku (uobičajeni tip diska na ličnim računarima), volumen predstavlja formatiranu primarnu particiju ili logičku disk jedinicu. (Termini „particija“ i „volumen“ često se koriste sa istim značenjem.) Sistemska particija je obično označena slovom C. Slova A i B su rezervisana za prenosive disk jedinice ili disketne jedinice. Neki računari imaju čvrste diskove koji sadrže jednu particiju, tako da je ceo čvrsti disk označen slovom C. Drugi računari mogu imati dodatne particije koje sadrže alatke za oporavak u slučaju da se informacije na particiji C oštete ili postanu neupotrebljive.

Kako da kreiram više particija?

Više particija ili volumena možete kreirati samo ako čvrsti disk sadrži nedodeljeni prostor koji predstavlja neformatirani prostor koji nije deo postojeće particije ili volumena. Da biste kreirali nedodeljeni prostor, možete smanjiti volumen ili koristiti alatku za kreiranje particija nezavisnog proizvođača. Za više informacija pogledajte odeljak Da li mogu ponovo da kreiram particije na čvrstom disku?

Kako da dodam novi čvrsti disk?

Ako dodajete unutrašnji čvrsti disk, pogledajte informacije koje ste dobili uz novi čvrsti disk. Ako instalirate spoljašnji čvrsti disk koji je povezan USB kablom, ova verzija operativnog sistema Windows bi trebalo da prepozna čvrsti disk. Ako ova verzija sistema Windows ne prepoznaje disk, pogledajte odeljak Kreiranje i formatiranje particije čvrstog diska.

Odlučio sam da ponovo formatiram čvrsti disk i da ponovo instaliram Windows, ali pri pokušaju formatiranja čvrstog diska Windows me obaveštava da nije u mogućnosti da dovrši ponovno formatiranje.

Disk ili particiju koja se trenutno koristi ne možete ponovo da formatirate, uključujući i particiju na kojoj se nalazi Windows. To je bezbednosna funkcija koja vas sprečava da slučajno izbrišete Windows. Da biste ponovo formatirali čvrsti disk i instalirali Windows, ponovo pokrenite računar pomoću Windows instalacionog diska (ovo se obično naziva pokretanje sa instalacionog diska). Tokom procesa instalacije možete ponovo da kreirate particije i formatirate čvrsti disk, a zatim ponovo da instalirate Windows. Ovaj proces će izbrisati vaše datoteke i programe. Zato obavezno napravite rezervne kopije podataka i programskih datoteka pre nego što počnete. Za više informacija potražite termin „instalacija i ponovna instalacija“ u odeljku Windows pomoć i podrškaWindows.

Imam dual boot sistem, sa operativnim sistemom Windows XP na jednoj particiji i operativnim sistemom Windows Vista na drugoj. Više ne koristim operativni sistem Windows XP i želim da oslobodim taj prostor. Mogu li bezbedno da izbrišem i ponovo formatiram Windows XP particiju?

Brisanje particije koja sadrži originalni operativni sistem na multiboot sistemu može dovesti do toga da računar postane neupotrebljiv. Ta particija sadrži sistemske datoteke na koje se oslanja BIOS pri pokretanju računara, bez obzira na to koji operativni sistem želite da koristite.

I dalje možete da pristupate datotekama uskladištenim na Windows XP particiji, kao i slobodnom prostoru, iz operativnog sistema Windows Vista, tako da slobodan prostor na Windows XP particiji nije izgubljen. Možete da kreirate prečice ka novim i postojećim fasciklama na Windows XP particiji da biste lakše mogli da pristupate prostoru za skladištenje. Za više informacija pogledajte odeljak Prečice: najčešća pitanja.

Ako želite trajno da uklonite Windows XP sa računara, razmislite o izvršavanju čiste instalacije operativnog sistema Windows Vista. Ponovo pokrenite računar pomoću Windows Vista instalacionog diska (ovo se obično naziva pokretanje sa instalacionog diska). Tokom procesa instalacije možete ponovo da kreirate particije i formatirate čvrsti disk, a zatim ponovo da instalirate Windows. Ovaj proces će izbrisati vaše datoteke i programe. Zato obavezno napravite rezervne kopije podataka i sačuvajte instalacione diskove ili datoteke programa pre nego što počnete. Za više informacija potražite termin „instalacija i ponovna instalacija“ u odeljku Windows pomoć i podrškaWindows.