U opciji „Informacije o performansama i alatke“ nalazi se osnovni rezultat indeksa iskustva u radu sa sistemom Windows koji ukazuje na performanse i ukupne mogućnosti hardvera računara.

Otvorite opciju „Informacije o performansama i alatke“ tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Kontrolna tabla, izabrati stavku Sistem i održavanje, a zatim izabrati stavku Informacije o performansama i alatke.

Osnovni rezultat vam pomaže da kupite programe koji se podudaraju sa nivoom performansi računara. Osnovni rezultat se odnosi samo na aspekte performansi računara koje utiču na kvalitet izvršavanja funkcija u sistemu Windows i drugim programima na ovom računaru i ne odražava se na ukupni kvalitet računara. Za više informacija pogledajte odeljak Šta je indeks iskustva u radu sa sistemom Windows?

Testiraju se pojedinačne hardverske komponente kao što su centralni procesor (CPU) i radna memorija (RAM) i dobija se podrezultat. Osnovni rezultat računara se određuje na osnovu najnižeg podrezultata. Na primer, ako je najniži podrezultat neke pojedinačne hardverske komponente 2,6, onda je osnovni rezultat 2,6. Osnovni rezultat nije prosečni rezultat različitih podrezultata.

Ako instalirate novi hardver i želite da vidite da li se osnovni rezultat promenio, kliknite na dugme Ažuriraj rezultat. Da biste videli dodatne detalje o hardveru računara, kliknite na dugme Prikaži i odštampaj detalje.