Pribavitee‑poštu iz određenih IMAP fascikli

Kada prvi put sinhronizujete nalog Internet Message Access Protocol (IMAP), sve poruke u svim fasciklama se preuzimaju automatski. Međutim, ukoliko želite, možete odabrati da preuzmete poruke iz određenih fascikli.

  1. Otvorite program Windows pošta tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, izabrati stavku Svi programi, a zatim izabrati stavku Windows pošta.

  2. Uverite se da ste povezani sa Internetom i na listi Fascikle izaberite stavku „IMAP server“.

  3. Izaberite stavku IMAP fascikle.

  4. U dijalogu Prikazivanje/skrivanje IMAP fascikli izaberite fasciklu, a zatim izvršite jednu od sledećih radnji:

    • Da biste prikazali fasciklu i preuzeli njen sadržaj, izaberite stavku Prikaži.

    • Da biste sakrili fasciklu i sprečili preuzimanje njenog sadržaja, izaberite stavku Sakrij.

Savet