Dobijanje pomoći za TV karticu

Ako imate problema sa TV karticom, posetite Web lokaciju proizvođača da biste ažurirali softver i dobili tehničku podršku. Evo Web lokacija nekih od najpoznatijih proizvođača TV kartica: