Ukoliko ste naišli na problem kada ste pokušali da pregledate Web stranicu, HTTP greške se sa Web lokacije šalju na Web pregledač. Ako Web stranica ne može da se prikaže, Internet Explorer će prikazati stvarnu stranicu sa greškom koju je poslala Web lokacija ili prepoznatljivu poruku o grešci ugrađenu u Internet Explorer. Dole ćete naći neke od najčešćih grešaka i ideja kako da rešite problem koji ih uzrokuje.

Sledeća tabela prikazuje najčešće HTTP greške koje će Internet Explorer da prikaže. Za informacije o HTTP protokolima, kodovima greške i uzrocima posetite Web lokaciju World Wide Web Consortium (W3C).

HTTP poruka o grešci
Šta znači

Nije moguće pronaći Web stranicu (HTTP 400)

Internet Explorer može da se poveže sa Web serverom, ali Web stranica nije moguće pronaći zbog problema sa Web adresom (URL). Ova poruka o grešci se često javlja zato što se adresa Web lokacije pogrešno otkuca. Uverite se da je adresa ispravna i pokušajte ponovo.

Web lokacija je odbila da prikaže ovu Web stranicu (HTTP 403)

Internet Explorer može da se poveže sa Web lokacijom, ali nema dozvolu da prikaže Web stranicu. Ovo se može dogoditi zbog mnogih razloga. Evo najčešćih:

  • Administrator Web lokacije mora da dozvoli pregled stranice ili Web server ne prihvata javne zahteve za Web stranicom. Ukoliko je ovo Web lokacija na koju treba da imate pristup, obratite se administratoru Web lokacije.

  • Web stranicu koju pokušavate da pregledate je generisao program, kao što su kolica za kupovinu ili pretraživač, a administrator Web lokacije nije ispravno konfigurisao fasciklu na serveru u kojoj se program nalazi.

  • Otkucali ste osnovnu Web adresu (na primer www.example.com), ali Web lokacija nema početnu stranicu (kao što je index.htm ili default.html). Pored toga, Web lokacija ne dozvoljava da se direktorijum prikaže, što vam omogućava da pregledate datoteke u Web fascikli.

Nije moguće pronaći Web stranicu (HTTP 404)

Internet Explorer može da se poveže sa Web lokacijom, ali Web stranica nije pronađena. Greška je ponekad prouzrokovana zato što Web stranica privremeno nije dostupna (u tom slučaju možete da pokušate ponovo kasnije) ili zato što je Web stranica izbrisana.

Web lokacija ne može da prikaže stranicu (HTTP 405)

Internet Explorer može da se poveže sa Web lokacijom, ali sadržaj Web stranice ne može da se preuzme na računar. Ovo obično uzrokuje problem u načinu na koji je Web stranica programirana.

Internet Explorer ne može da pročita ovaj format Web stranice (HTTP 406)

Internet Explorer može da primi informacije sa Web lokacije, ali informacije nisu u formatu koji Internet Explorer može da prikaže.

Web lokacija je previše zauzeta da bi prikazala ovu Web stranicu (HTTP 408 ili 409)

Serveru je bilo potrebno previše vremena da prikaže Web stranicu ili je bilo previše ljudi koji su tražili istu stranicu. Pokušajte ponovo kasnije.

Ta Web stranica više ne postoji (HTTP 410)

Internet Explorer može da se poveže sa Web lokacijom, ali Web stranica nije pronađena. Za razliku od HTTP greške 404, ova greška je trajna i uključio ju je administrator Web lokacije. Ponekad se koristi za vremenski ograničene ponude i promotivne informacije.

Web lokacija ne može da prikaže stranicu (HTTP 500)

Web lokacija koju ste posetili je imala problem sa serverom koji ne dozvoljava da se Web stranica prikaže. Često je rezultat održavanja Web lokacije ili greške u programiranju na interaktivnim Web lokacijama koje koriste izvršavanje skripti.

Web lokacija ne može da prikaže Web stranicu (HTTP 501 ili 505)

Greška 501 (HTTP 501 - Nije primenjeno) znači da Web lokacija koju ste posetili nije podešena da prikaže sadržaj koji zahteva pregledač. Na primer, pregledač traži datoteku sa video oznakom tipa (.AVI), ali kaže da Web lokacija traži HTML stranicu.

Greška 505 (HTTP 505 - Verzija nije podržana) znači da Web lokacija ne podržava verziju HTTP protokola koji koristi pregledač (HTTP/1.1 je najčešći) da bi zahtevao Web stranicu.

Web lokacije prikazuju HTTP greške na jedan od dva načina: prikazivanjem prilagođene Web stranice ili slanjem prostog broja greške programu Internet Explorer. Ukoliko Web lokacija nudi prilagođenu Web stranicu za grešku, Internet Explorer će je uvek prikazivati. Ukoliko Web lokacija pošalje prost broj greške umesto prilagođene Web stranice, Internet Explorer će pročitati broj greške i prikazati poruku o grešci koja obezbeđuje nešto više informacija nego sâm broj (ove greške su poznate i kao prepoznatljive poruke o greškama). Izvršite dole prikazane korake da bi Internet Explorer isključio ove prepoznatljive poruke o greškama i samo prikazao broj greške koji je poslala Web lokacija.

Isključivanje prepoznatljivih HTTP poruka o greškama

  1. Otvorite Internet Explorer tako što ćete kliknuti na dugme StartSlika dugmeta „Start“, a zatim izabrati stavku Internet Explorer.

  2. U meniju Alatke izaberite stavku Internet opcije.

  3. Izaberite karticu Više opcija, a zatim se pomerite nadole do odeljka Pregledanje.

  4. Opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži prilagođene HTTP poruke o greškama i kliknite na dugme U redu.